Skip to main content

Curs de nivell intermedi d'R

 • Ponents:
  • Klaus Langohr, Universitat Politècnica de Catalunya
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala de microinformàtica de l'Idescat
 • Dates: 7, 12, 14, 19 i 21 de març
 • Règim: restringit
 • Places: 24
 • Hores lectives: 15 h
 • Codi de l'activitat: R365/2019

Destinataris

Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari

 • 07.03.2019

  11.00 h – 14.00 h

 • 12.03.2019

  11.00 h – 14.00 h

 • 14.03.2019

  11.00 h – 14.00 h

 • 19.03.2019

  11.00 h – 14.00 h

 • 21.03.2019

  11.00 h – 14.00 h

Descarregar

Programa

 • Sessió 1 (Dijous 7 de març 2019)
 • Repàs data frames
 • • Creació de data frames
 • • Creació de noves variables
 • • Ordenació i fusió de conjunts de dades
 • • Creació de subconjunts
 • • Crear etiquetes (labels) de variables
 • Sessió 2 (Dimarts 12 de març)
 • Programació bàsica amb R
 • • Bucles amb for
 • • Bucles amb while i repeat
 • • Instruccions condicionals amb if i else
 • • Les funcions sapply i lapply
 • • Bones pràctiques de programació amb R
 • Sessió 3 (Dijous 14 de març)
 • Creació de funcions pròpies
 • • La funció function
 • • Ús de l'argument "..."
 • • Assignació a dins de funcions
 • Sessió 4 (Dimarts 19 de març)
 • Introducció al conjunt de paquets tidyverse (I):
 • • Fer gràfiques amb el paquet ggplot2
 • Sessió 5 (Dijous 21 de març)
 • Introducció al conjunt de paquets tidyverse (II):
 • • Manipulació de data frames amb tidyr y dplyr

Resum

El contingut del curs inclou un repàs de finestres de visualització (data frames), programació, programació de funcions i introducció a paquets que s'han posat molt de moda (ggplot2, dplyr).

Observacions

A cada sessió es faran una sèrie d'exercicis per tal de practicar el que s'ensenya a classe. L'assistència requereix coneixements bàsics d'R.