Saltar al contenido principal

Curs d'introducció a R

 • Ponents:
  • Klaus Langohr, Universitat Politècnica de Catalunya
  • Lesly Maria Acosta Argueta, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Organitzat per: Institut d'Estadística de Catalunya
 • Lloc: sala de microinformàtica de l'Idescat
 • Dates: 3, 5,10 de març (presencials) i 30 de juny i 7 de juliol (virtuals) del 2020
 • Règim: restringit
 • Places: 24
 • Hores lectives: 16 h
 • Codi de l'activitat: R396/2020

Destinataris

Personal de l'Institut d'Estadística de Catalunya i personal estadístic i tècnic de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya.

Horari
Descarregar
Dia i hora Descripció
03.03.2020
11.00 h – 14.00 h
05.03.2020
11.00 h – 14.00 h
10.03.2020
11.00 h – 14.00 h
13.03.2020
11.00 h – 14.00 h ajornat
16.03.2020
10.30 h – 14.30 h ajornat
30.06.2020
11.00 h – 14.30 h (virtual, amb descans de 30 minuts)
07.07.2020
11.00 h – 14.30 h (virtual, amb descans de 30 minuts)

Programa

 • Sessió 1 (Dimarts 3 de març 2020)
 • Introducció a R
 • • Instal·lació d'R i de paquets contribuïts
 • • Ús de fitxers d'instrucció (scripts d'R)
 • • Entorns de treball: RStudio i R commander
 • • Creació i manipulació d'objectes bàsics d'R: vectors i matrius
 • Sessió 2 (Dijous 5 de març 2020)
 • Gestió de conjunts de dades amb data frames
 • • Creació de data frames
 • • Creació de noves variables
 • • Ordenació i fusió de conjunts de dades
 • • Creació de subconjunts
 • • Crear etiquetes (labels) de variables
 • Sessió 3 (Dimarts 10 de març 2020)
 • Importació i exportació de dades i resultats
 • • Importació de dades de tipus text
 • • Importació de dades amb format fix (fixed width formatted data)
 • • Importació de dades des d'EXCEL, SPSS, SAS i ACCESS
 • • Exportació de resultats a fitxers externs
 • Sessió 4 (Dimarts 30 de juny 2020)
 • Anàlisi descriptiva i procediments gràfics amb R i R commander
 • • Anàlisis descriptives univariants de variables numèriques i categòriques
 • • Anàlisis descriptives multivariants
 • • Taules de contingència
 • • Procediments gràfics bàsics: histogrames, boxplots i gràfics de dispersió
 • Sessió 5 (Dimarts 7 de juliol 2020)
 • Anàlisi de sèries temporals amb R
 • • Els objectes ts
 • • Manipulació de sèries temporals: atribut tsp, intersecció, unió, finestra, diferenciació, retard, etc.
 • • Anàlisis descriptives de sèries temporals, taules per intervals temporals (mesos, anys, trimestres)

Inscripció

La inscripció a aquesta activitat ja no està oberta.