Skip to main content

Training and activities. 2019

Activities Calendar 2019
Name Aascending Date  Site
10è. concurs Planter de Sondeigs i Experiments gener-maig UPC
Curs d'estadística per a la presentació de dades I 11 i 16 abril Idescat
Curs d'introducció al disseny de mostres 19, 26 set. i 3 oct. Idescat
Curs de nivell intermedi d'R 7-21 març Idescat
Curs de sèries temporals 20, 27 nov. i 4, 11 i 18 des. Idescat
Curs de tractament de GDB amb POSTGRESQUL/POSTGIS i el model SFSQL i explotació amb clients SIG 30 gener-26 febrer Idescat
Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya cancel·lat Idescat
Sessió sobre Classificació catalana d'educació 11 oct. Idescat
Sessió sobre criteris lingüístics i ortotipogràfics de l'Idescat 1 març Idescat
Sessió sobre el catàleg de variables 26 abril Idescat
Sessió sobre el desenvolupament dels registres estadístics de població i territori 5 abril Idescat
Sessió sobre el Programa anual d'actuació estadística (PAAE): marc legal i característiques 5 juliol Idescat
Sessió sobre l'anàlisi de l'ús del temps amb perspectiva de gènere a Catalunya (2002-2003, 2010-2011) 8 nov. Idescat
Sessió sobre l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC 2017) 15 febrer Idescat
Sessió sobre l'Enquesta de participació cultural 22 març Idescat
Sessió sobre l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària ajornada Idescat
Sessió sobre Projeccions de població de Catalunya base 2018 14 juny Idescat
Taller d'iniciació a la programació SQL per consultar bases de dades relacionals 25 gener Idescat
Taller de codificació amb classificacions estadístiques 14 i 21 maig Idescat
Taller de xifratge d'arxius 31 maig Idescat
Taller de xifratge d'arxius 15 nov. Idescat
Taller sobre l'analítica web de l'Idescat 25 oct. Idescat
Taller sobre l'aplicació de càrrega de dades a la Base de dades multitemàtica (BDMT) 17 maig Idescat
Taller sobre les noves funcionalitats de càrrega de la BDMT 27 set. Idescat
Taller sobre les novetats implementades a Visual i la seva aplicació a la BDMT 29 nov. Idescat
XVII Concurs Student d'estadística aplicada juny-oct Barcelona

Cap de les activitats en règim obert o restringit té la inscripció oberta en aquests moments.