Saltar al contingut principal

Naixements. Per edats de la mare. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Naixements. Nascuts vius. Per edats de la mare. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
Grups d'edat
Fins a 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Més de 45 No hi consta Total
2022 (p) 8 770 4.154 10.161 18.718 16.153 5.556 766 30 56.316
2021 7 677 4.059 10.220 19.520 16.792 5.712 647 0 57.634
2020 10 791 4.521 10.732 19.019 17.152 5.658 581 0 58.464
2019 8 937 4.704 11.106 20.303 17.996 5.841 653 0 61.548
2018 10 911 4.733 11.426 21.248 18.699 5.942 597 0 63.566
2017 12 1.002 4.762 12.116 22.568 20.009 5.775 559 0 66.803
2016 12 1.057 4.891 12.715 23.744 20.415 5.678 462 0 68.974
2015 9 1.087 4.904 13.108 24.595 21.066 5.303 378 0 70.450
2014 13 1.128 4.963 13.996 25.572 20.594 4.931 392 0 71.589
Font: Idescat. Estadística de naixements.
Nota: A partir de 2012, a més dels naixements inscrits a Catalunya de mares residents, inclou els naixements de mares residents a Catalunya inscrits en altres comunitats autònomes.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2023.

NAIX

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de naixements (NAIX).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Naixement
Expulsió o extracció completa del cos de la mare d'un producte de la concepció, viu o mort, amb sis mesos o més de gestació, segons la Classificació internacional de malalties (9a. revisió).
Nascut viu
Segons la Classificació internacional de malalties (9a revisió) per nascut viu s'entén l'expulsió o extracció completa del cos de la mare d'un producte de la concepció, amb independència de la durada del període de gestació, el qual, després d'aquesta separació, respira o manifesta qualsevol altre signe de vida, com poden ser batecs del cor, pulsació del cordó umbilical o contracció efectiva d'un múscul sotmès a l'acció de la voluntat, hagi estat tallat o no el cordó umbilical.

Aspectes metodològics

L'Estadística de naixements ofereix informació dels naixements, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques i socials.

La font original de les dades són les butlletes estadístiques del part de dones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de persones que hi resideixen. A partir del 2012 s'hi afegeixen els esdeveniments de residents a Catalunya que han estat inscrits registres civils d'altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes. L'Idescat elabora aquesta operació estadística amb la col·laboració de l'INE.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".