Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per branques d'activitat. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Atur registrat. Per branques d'activitat (CCAE-2009). Mitjanes anuals. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01, 02, 03) Indústries extractives, energia, aigua i residus (05-09, 35-39) Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (10-18) Química i cautxú (19-22) Metal·lúrgia (23-25) Maquinària, material elèctric i de transport (26-33) Construcció (41, 42, 43) Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes (45-46) Comerç detall (47) Transport i emmagatzematge (49-53) Hostaleria (55-56) Informació i comunicacions (58-63) Activitats financeres i assegurances (64-66) Activitats immobiliàries, professionals i tècniques (68-75) Activitats administratives i serveis auxiliars (78-82, 77) Administració pública (84) Educació (85) Sanitat i serveis socials (86-88) Activitats culturals i esportives, i altres serveis (90-94, 95-99) Sense ocupació anterior Total
Alt Camp 145,6 16,5 135,1 44,3 109,2 72,6 142,7 87,6 182,3 74,6 207,1 19,3 12,2 59,8 543,5 91,6 83,7 133,7 112,2 153,1 2.426,6
Alt Empordà 288,0 42,0 235,5 21,7 44,4 98,3 534,7 304,6 916,9 198,1 1.231,3 80,9 53,2 157,6 777,7 215,1 76,4 250,7 329,2 511,0 6.367,2
Alt Penedès 226,6 26,2 438,1 81,4 78,5 235,8 301,7 230,3 446,8 154,2 384,1 56,7 43,2 150,6 1.002,7 249,7 88,8 278,5 257,5 266,7 4.997,8
Alt Urgell 26,7 8,6 31,8 1,8 6,3 18,5 56,0 33,6 81,7 18,8 132,8 5,1 10,3 23,7 68,1 66,7 16,6 39,0 48,2 45,8 739,9
Alta Ribagorça 2,5 0,3 3,9 1,0 1,4 1,0 10,8 1,6 11,5 1,5 32,7 0,4 1,7 1,1 6,9 6,6 1,4 4,6 7,3 2,9 101,0
Anoia 119,5 57,8 592,9 72,6 157,8 165,7 441,7 313,8 624,8 185,0 517,6 71,8 48,8 189,8 1.512,0 405,1 138,6 342,3 332,2 646,9 6.936,5
Aran 3,6 0,1 4,4 0,4 0,3 1,5 36,5 4,3 23,2 5,9 68,0 1,9 4,3 7,2 10,2 14,2 5,4 8,7 22,0 4,9 227,2
Bages 155,7 98,3 656,8 106,1 211,6 260,1 815,7 395,1 860,6 265,2 622,2 90,6 87,6 344,5 1.989,2 455,9 165,5 519,5 454,5 708,0 9.262,5
Baix Camp 428,9 65,9 347,9 88,2 132,0 144,8 993,2 496,8 1.161,2 291,6 1.552,2 88,3 82,3 359,4 1.611,7 355,3 264,8 515,9 775,0 795,6 10.550,9
Baix Ebre 350,8 27,8 165,2 54,7 40,3 81,9 338,2 281,2 381,1 95,5 485,6 29,2 34,3 104,8 458,4 226,5 91,2 201,8 190,3 258,3 3.897,0
Baix Empordà 151,0 41,7 224,7 32,9 62,7 42,5 627,6 233,0 625,2 120,8 1.035,7 45,2 51,3 186,4 531,3 254,0 84,8 196,6 374,4 297,8 5.219,5
Baix Llobregat 203,0 330,6 1.302,6 544,1 806,4 1.406,9 2.658,3 2.078,5 3.801,3 1.446,8 2.567,2 628,7 389,9 1.785,7 7.051,7 2.072,9 787,4 1.881,3 2.066,1 2.010,4 35.819,8
Baix Penedès 141,2 53,0 226,8 81,3 110,2 165,5 657,6 313,2 796,8 264,7 927,3 81,8 35,2 300,8 1.550,2 286,8 142,3 352,1 427,9 419,6 7.334,2
Barcelonès 408,8 978,4 2.812,5 856,7 1.031,3 1.992,2 6.802,3 4.814,3 10.937,2 3.390,6 9.191,2 2.887,0 1.335,6 6.766,2 16.726,4 2.370,1 3.847,1 5.595,3 7.688,8 6.268,5 96.700,4
Berguedà 38,8 20,3 175,7 13,3 25,6 37,8 129,6 78,7 171,1 30,8 178,2 16,3 17,3 56,3 296,8 136,0 41,8 114,9 79,3 112,7 1.771,2
Cerdanya 3,6 2,4 10,2 0,2 3,1 2,3 54,8 21,4 58,6 11,8 116,8 5,5 6,8 20,8 48,9 21,3 14,8 20,8 36,4 6,8 467,6
Conca de Barberà 29,7 2,2 66,2 9,2 22,8 36,8 56,0 18,7 52,8 17,1 80,6 5,2 8,5 16,5 158,8 48,3 21,7 33,7 30,0 36,2 750,9
Garraf 72,7 57,1 244,8 73,4 164,5 261,1 640,8 374,6 958,6 209,2 933,8 149,2 91,5 375,6 1.274,1 308,1 199,3 425,6 523,3 398,4 7.735,6
Garrigues 108,8 3,7 49,4 7,8 31,3 10,4 49,3 37,0 46,5 28,2 63,3 6,3 1,8 12,0 89,4 50,4 12,1 37,4 34,2 36,3 715,7
Garrotxa 33,7 6,7 237,5 53,7 36,4 39,6 112,2 103,8 168,2 47,2 199,0 22,1 20,6 41,2 458,1 84,8 39,1 125,8 94,0 65,1 1.988,4
Gironès 251,8 55,2 664,8 60,3 127,7 110,7 864,8 439,4 874,3 270,2 923,3 102,3 112,9 278,0 1.511,6 349,9 170,8 485,6 511,5 733,7 8.898,4
Maresme 382,2 179,6 1.675,0 240,3 297,9 365,7 1.810,7 1.359,2 2.278,5 611,6 2.308,9 402,5 246,3 1.025,2 3.127,8 893,4 581,3 1.382,4 1.547,8 1.373,7 22.089,9
Moianès 7,4 2,8 81,9 2,1 13,6 12,5 25,8 28,3 45,7 11,5 38,7 4,7 11,0 23,9 71,3 36,5 18,9 48,8 25,9 15,4 526,8
Montsià 309,0 33,4 163,1 47,6 47,1 106,3 222,8 282,5 334,9 90,4 468,7 19,9 24,4 78,8 458,3 163,7 63,2 175,1 165,9 225,1 3.480,0
Noguera 234,8 9,4 126,9 4,5 45,5 36,5 146,7 208,5 151,0 44,6 141,2 7,0 13,4 28,3 185,0 142,3 31,7 76,9 62,9 156,2 1.853,3
Osona 147,4 27,2 855,5 98,3 188,3 293,8 384,4 264,3 600,1 139,9 443,0 63,2 80,5 201,8 1.412,6 322,8 189,1 356,1 307,1 606,3 6.981,7
Pallars Jussà 41,4 3,8 24,5 1,8 0,8 2,3 60,5 13,7 43,2 13,0 79,6 4,8 4,8 14,8 59,3 53,1 10,8 39,6 27,9 26,7 526,4
Pallars Sobirà 11,1 0,0 6,3 1,2 1,5 2,8 18,4 10,1 9,2 8,8 52,4 0,8 2,2 4,7 15,9 18,1 7,8 8,8 25,5 3,2 208,6
Pla d'Urgell 268,0 7,7 88,8 13,8 34,3 28,6 60,2 133,0 115,3 41,8 86,8 8,0 12,1 24,4 287,7 63,2 19,8 65,6 48,4 111,1 1.518,3
Pla de l'Estany 29,1 4,7 95,6 8,3 32,3 32,3 65,1 51,3 77,9 27,5 111,5 15,8 14,2 29,2 175,0 62,2 22,8 94,1 51,5 42,6 1.043,0
Priorat 53,5 0,7 45,2 0,2 4,8 4,4 10,2 5,1 24,3 8,0 33,5 0,9 2,3 7,3 22,8 36,1 12,7 20,1 14,9 21,2 328,2
Ribera d'Ebre 184,6 5,1 61,7 6,5 8,1 14,2 67,7 46,8 63,6 21,9 69,2 4,0 11,0 21,3 91,7 120,1 25,6 52,1 42,8 57,3 975,2
Ripollès 12,7 1,3 65,5 22,3 26,1 18,2 53,9 33,9 71,8 20,1 96,6 10,4 9,3 28,0 141,2 40,7 17,0 67,0 60,3 40,4 836,6
Segarra 42,6 7,3 106,9 9,0 21,3 30,0 41,4 39,3 47,7 18,3 65,3 4,0 4,1 10,8 142,9 34,3 11,6 36,2 30,8 53,7 757,8
Segrià 1.143,8 41,7 439,4 33,3 104,4 91,7 744,0 1.347,7 859,4 313,8 877,3 78,9 88,9 263,4 1.713,9 346,5 180,0 506,0 474,1 726,2 10.374,5
Selva 180,1 65,6 580,0 89,4 123,8 145,9 706,0 388,3 858,7 311,3 1.338,9 83,9 58,5 259,9 1.483,5 307,0 130,3 393,9 496,8 484,7 8.486,5
Solsonès 23,8 3,9 30,8 2,4 11,7 23,3 38,3 14,3 34,9 14,1 57,0 3,9 2,9 12,5 66,6 29,6 13,4 29,6 24,6 25,2 462,7
Tarragonès 265,4 108,8 300,8 121,7 169,3 209,5 1.224,3 485,8 1.451,9 454,5 1.997,8 134,7 125,8 520,8 2.115,2 682,8 307,9 619,2 829,0 977,9 13.103,0
Terra Alta 46,5 2,3 35,8 2,4 6,8 6,8 27,0 18,2 23,0 5,8 33,4 2,9 3,8 8,2 36,4 35,0 9,0 21,7 17,7 17,2 359,8
Urgell 170,8 4,9 136,3 19,7 29,1 28,4 105,8 122,8 139,7 32,5 137,3 17,1 11,7 36,6 232,9 85,2 29,8 89,6 55,7 123,8 1.609,6
Vallès Occidental 311,1 391,9 2.623,5 878,9 1.042,0 1.690,3 3.950,7 2.390,9 4.550,2 1.385,9 3.145,3 758,7 451,7 2.538,2 8.966,4 1.113,8 1.127,9 2.249,8 3.350,4 3.476,3 46.393,7
Vallès Oriental 202,9 136,3 1.036,6 593,8 532,5 876,2 1.318,3 1.194,8 1.814,1 659,5 1.246,1 252,7 193,8 972,1 4.290,3 710,1 567,9 863,2 1.168,9 1.189,4 19.819,5
Catalunya 7.259,1 2.932,9 17.206,9 4.402,3 5.944,8 9.205,7 27.406,5 19.100,2 36.775,7 11.362,4 34.278,0 6.272,2 3.821,7 17.348,2 62.774,7 13.365,5 9.672,1 18.759,2 23.223,5 23.532,1 354.643,7
Metropolità 1.510,8 2.016,8 9.476,1 3.114,5 3.711,5 6.335,2 16.546,2 11.846,6 23.397,2 7.497,8 18.470,5 4.931,8 2.620,3 13.097,0 40.175,2 7.169,9 6.919,0 11.983,8 15.828,7 14.323,0 220.971,9
Comarques Gironines 946,3 217,0 2.103,5 288,7 453,5 487,5 2.964,2 1.554,3 3.592,9 995,1 4.936,2 360,6 319,9 980,2 5.078,3 1.313,6 541,2 1.613,6 1.917,8 2.175,2 32.839,7
Camp de Tarragona 923,1 194,0 895,2 263,6 438,1 468,1 2.426,3 1.094,1 2.872,5 845,8 3.871,1 248,3 231,0 963,9 4.452,1 1.214,0 690,8 1.322,5 1.761,2 1.983,9 27.159,6
Terres de l'Ebre 890,9 68,7 425,7 111,2 102,3 209,2 655,7 628,6 802,6 213,7 1.056,9 56,0 73,5 213,1 1.044,8 545,3 188,9 450,6 416,8 557,9 8.712,1
Ponent 1.968,9 74,8 947,8 88,0 265,8 225,6 1.147,5 1.888,3 1.359,6 479,2 1.371,2 121,2 132,0 375,5 2.651,8 721,8 284,8 811,7 706,2 1.207,3 16.829,2
Comarques Centrals 374,8 153,2 1.791,1 224,9 453,1 631,7 1.411,3 781,7 1.721,3 460,9 1.338,9 178,7 196,5 633,9 3.851,6 992,2 427,6 1.068,0 889,7 1.482,8 19.063,8
Alt Pirineu i Aran 88,8 15,2 81,2 6,3 13,3 28,4 237,0 84,7 227,5 59,8 482,3 18,5 30,1 72,3 209,3 180,0 56,9 121,5 167,3 90,3 2.270,7
Penedès 555,4 193,3 1.486,3 305,2 507,2 820,1 2.018,4 1.222,0 2.802,1 810,2 2.750,9 357,1 218,3 1.012,2 5.311,6 1.228,7 562,8 1.387,6 1.535,9 1.711,5 26.796,8
Barcelona 2.276,3 2.308,3 12.499,4 3.562,7 4.553,7 7.601,5 19.292,5 13.523,9 27.093,2 8.496,3 21.580,0 5.380,7 2.997,3 14.430,6 47.735,9 9.078,3 7.751,9 14.059,1 17.806,0 17.076,2 259.103,8
Girona 949,0 216,2 2.107,9 287,0 452,6 486,1 2.998,4 1.572,2 3.639,9 997,8 5.024,8 367,3 325,2 991,5 5.102,2 1.323,5 553,7 1.631,6 1.941,8 2.178,4 33.147,0
Lleida 2.078,7 92,7 1.051,8 96,7 288,0 275,4 1.376,0 1.968,2 1.570,7 544,2 1.817,8 138,2 159,5 448,3 2.889,4 917,7 344,4 943,4 869,8 1.316,0 19.186,9
Tarragona 1.955,2 315,7 1.547,7 456,0 650,5 842,8 3.739,6 2.035,8 4.471,9 1.324,1 5.855,3 386,1 339,7 1.477,8 7.047,2 2.046,1 1.022,1 2.125,2 2.605,8 2.961,4 43.205,9
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball. Oficines de Treball de la Generalitat.

Darrera actualització: 13 de gener de 2023.

Estadística ATUREG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Atur registrat
Persones de 16 anys i més sense ocupació que, en un mes concret, tenen demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia d'aquest mes a les oficines de treball de la Generalitat o de l'INEM, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb l'ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l'estranger) i els treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació. També se n'exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional.

Aspectes metodològics

Les dades d'atur provenen de dos tipus de fonts: les estadístiques elaborades per organismes especialitzats en la producció d'informació estadística i les que resulten de la gestió de determinades institucions amb competències en matèria de treball.

Cal assenyalar que, amb motiu d'aquesta diversitat de fonts, es presenten tres tipus d'estadístiques sobre l'atur:

  • població desocupada (atur estimat), obtingut per mitjà de l'EPA.
  • atur registrat a partir de dades de les oficines de treball de la Generalitat i de l'Inem.
  • població desocupada procedent del Cens de població.

El segon tipus d'estadístiques s'obté dels registres administratius dels organismes competents, els quals normalment n'elaboren i en difonen les dades. Destaquen les dades d'atur registrat per comarques que facilita el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Pel que fa a les dades d'atur registrat, cal indicar que a partir de maig del 2005 s'adopta un nou model de gestió de dades anomenat SISPE (sistema d'informació dels serveis públics d'ocupació), que implica canvis en la recollida i el tractament de les dades, cosa que ha suposat un trencament de la sèrie d'atur registrat. L'Anuari presenta les dades provincials revisades des del febrer del 2001 fins al desembre del 2004.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".