Saltar al contingut principal

Habitatges. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges. Per tipus. Comarques, àmbits i províncies Catalunya
Familiars no principals
Familiars principals Secundaris Buits Total Total Establiments col·lectius
2011 2.944.944 470.081 448.356 918.437 3.863.381 2.012
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge buit
Habitatge que no està ocupat, disponible per a venda o lloguer, o fins i tot abandonat. En censos anteriors es denominaven vacants.
Habitatge familiar
Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, que no constitueixen un col·lectiu. Dins d'aquest concepte es poden distingir els habitatges principals, els habitatges secundaris i els habitatges buits (en censos anteriors es denominaven vacants)
Habitatge principal
Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments. Els allotjaments són habitatges familiars que presenten la particularitat de ser mòbils, semipermanents o improvisats, o bé que no ha estat concebuts al principi amb finalitats residencials però, no obstant això, constitueix la residència d'una o diverses persones en el moment del cens.
Habitatge secundari
Habitatge destinat a ser ocupat només ocasionalment (per exemple durant les vacances o caps de setmana) o a utilitzar-se de manera continuada i no estacional, però sense ser residència habitual (per exemple per a lloguers successius de curta durada).

Aspectes metodològics

El coneixement del nombre d'habitatges i les seves característiques es fa a través dels censos d'habitatges, que es duen a terme cada deu anys conjuntament amb els corresponents censos de població. L'objectiu bàsic del Cens d'habitatges és determinar el nombre i les característiques dels habitatges existents en la data censal de l'1 de març per als anys 1981, 1991 i l'1 de novembre per al 2001 i el 2011.

Les dades de l'any 2011 provenen de la mostra de l'Enquesta de població i habitatge (EPH). L'EPH és una enquesta per mostreig realitzada amb l'objectiu de conèixer les característiques de les persones i els habitatges.

Els diferents tipus d'habitatges es classifiquen de la següent manera:

 • Habitatges familiars
  • Habitatges principals
   • Habitatges principals convencionals
   • Allotjaments
  • Habitatges no principals
   • Habitatges secundaris i altres tipus d'habitatges no principals (per exemple, habitatges destinats a lloguers successius de curta durada)
   • Habitatges buits
 • Habitatges col·lectius

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".