Saltar al contingut principal

Habitatges iniciats amb protecció oficial. Per règim de protecció. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges iniciats amb protecció oficial (1). Per règim de protecció. Comarques i Aran, àmbits i províncies Catalunya
Règim de protecció
Venda Lloguer Venda/lloguer Remodelació de barris Total
2021 0 0 2.615 0 2.615
2020 0 215 1.688 40 1.943
2019 0 249 1.635 0 1.884
2018 0 195 1.199 0 1.394
2017 0 0 1.013 44 1.057
2016 0 0 879 0 879
2015 0 0 1.013 0 1.013
Font:
2015-2017: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitage. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.
2018-2020: Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.
2021: Departament de Drets Socials. Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge.
Nota: (1) Segons les qualificacions provisionals i el programa de remodelació de barris.

Darrera actualització: 5 de maig de 2022.

Estadística HPO

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge iniciat amb protecció oficial
Habitatge que ha obtingut la qualificació provisional de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana n'hagi iniciat les promocions.

Aspectes metodològics

Les dades d'habitatges iniciats, que s'obtenen a partir dels visats d'obra nova dels col·legis d'aparelladors de Catalunya, ens donen les pautes de les intencions dels promotors i constructors. S'inclouen dades de construcció d'habitatges amb protecció oficial segons règim de protecció. Els habitatges acabats procedeixen dels certificats finals d'obra dels col·legis d'aparelladors.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".