Saltar al contingut principal

Creixement de la població

Creixement de la població Catalunya Valor
Creixement total Creixement natural Creixement migratori
2021 7.951 -11.708 19.562
2020 17.555 -21.320 39.168
2019 102.709 -2.999 105.809
2018 75.669 -2.996 78.754
2017 47.549 638 47.324
2016 47.944 5.685 42.259
2015 23.578 5.584 17.994
2014 -9.140 10.270 -19.410
2013 -45.074 10.784 -55.858
2012 -36.430 14.461 -50.891
2011 13.545 21.275 -7.730
2010 39.809 24.946 14.863
2009 45.439 25.205 20.234
2008 118.292 29.539 88.753
2007 151.579 24.364 127.215
2006 151.797 24.821 126.976
2005 148.245 18.418 129.827
2004 153.395 19.591 133.804
2003 134.557 12.904 121.653
2002 160.574 11.037 149.537
2001 144.861 8.930 135.931
2000 78.758 8.147 70.611
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
Notes:
- L'any 2021 el creixement de la població també inclou una correcció estadística de la població centenària de 97 habitants (0,01 per mil).
- L'any 2020 el creixement de la població també inclou una correcció estadística de la població centenària de -293 habitants (-0,04 per mil).
- L'any 2019 el creixement de la població també inclou una correcció estadística de la població centenària de -101 habitants (-0,01 per mil).
- L'any 2018 el creixement de la població també inclou una correcció estadística de la població centenària de -89 habitants (-0,01 per mil).
- L'any 2017 el creixement de la població també inclou una correcció estadística de la població centenària de -413 habitants (-0,05 per mil).
Creixement de la població Espanya Valor
Creixement total Creixement natural Creixement migratori
2021 34.198 -113.364 148.070
2020 66.081 -152.461 219.357
2019 395.554 -108.086 503.640
2018 278.613 -54.944 333.557
2017 131.408 -31.342 162.750
2016 87.925 -28 87.953
2015 -3.737 -2.278 -1.459
2014 -62.634 31.765 -94.399
2013 -215.691 35.296 -250.987
2012 -90.326 51.698 -142.024
2011 151.041 84.088 66.953
2010 180.554 104.528 76.026
2009 247.350 110.064 137.286
2008 570.332 133.455 436.877
2007 884.279 107.166 777.113
2006 774.690 111.479 663.211
2005 713.634 79.016 634.618
2004 748.881 82.657 666.224
2003 719.619 57.053 662.566
2002 792.565 50.228 742.337
2001 369.726 46.249 323.477
2000 195.363 37.241 158.122
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
Nota: En general, el creixement poblacional es descompon en saldo vegetatiu i saldo migratori, però de vegades cal afegir-hi un component per incorporar correccions estadístiques no atribuïbles als fenòmens demogràfics. Entre els anys 2008 i 2011 es va incorporar aquest component amb motiu del càlcul de les Estimacions intercensals de població 2001-2011. A partir de l'any 2015 s'hi inclou un petit ajust a causa d'una correcció sobre les persones de 100 anys o més que es fa a les Xifres de població.

Darrera actualització: 18 de maig de 2022. Sèries revisades el 5 de desembre de 2022.

Estadística EP

Nota metodològica

Les dades del Creixement de la població són elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel que fa als naixements i el Departament de Salut pel que fa a les defuncions en col·laboració amb l'INE.

La taxa bruta de creixement total és el quocient entre la variació en els efectius d'una població, expressada com a diferència entre la xifra d'habitants inicial i final d'un període, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement natural és el quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions en un any determinat, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement migratori és el quocient entre el saldo migratori, expressat com a diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre d'emigracions, en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

A partir de l'any 2012, les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.