Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total 1.023.398 -0,5
De 0 a 14 anys 164.466 -2,8
De 15 a 64 anys 822.120 -0,2
De 65 anys i més 36.812 5,1
Homes 531.368 -0,9
De 0 a 14 anys 85.098 -2,7
De 15 a 64 anys 429.941 -0,7
De 65 anys i més 16.329 4,8
Dones 492.030 0,0
De 0 a 14 anys 79.368 -2,9
De 15 a 64 anys 392.179 0,3
De 65 anys i més 20.483 5,3
Percentatge sobre la població total (%) 13,6 ..
Unitats: Persones.
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total 4.618.581 -2,3
De 0 a 14 anys 683.240 -2,8
De 15 a 64 anys 3.635.795 -2,3
De 65 anys i més 299.546 -1,7
Homes 2.341.506 -2,8
De 0 a 14 anys 351.998 -2,9
De 15 a 64 anys 1.844.731 -2,8
De 65 anys i més 144.777 -2,6
Dones 2.277.075 -1,9
De 0 a 14 anys 331.242 -2,8
De 15 a 64 anys 1.791.064 -1,8
De 65 anys i més 154.769 -0,9
Percentatge sobre la població total (%) 9,9 ..
Unitats: Persones.
Font: INE. Padró municipal d'habitants.

Data de publicació: 27 de febrer del 2017.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: