Niños adoptados. Por continente de procedencia

Niños adoptados. Por continente de procedencia Cataluña. 2017
Valor Variación (%)
Total 153 10,1
Europa 39 -20,4
Africa 22 29,4
América 16 -33,3
Asia 76 55,1
Oceania 0 ..
Fuente: Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció.

Fecha de publicación: 7 de febrero del 2018.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.

Nota metodológica

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) es va crear per la Llei 13/97, de 29 de novembre, amb la finalitat, entre d'altres, de tramitar les adopcions internacionals.

El procés legal de l'adopció d'infants d'altres països es basa en el Conveni relatiu a la Protecció del Menor i a la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. Aquest Conveni vetlla perquè:

  • L'adopció sigui en benefici de l'infant.
  • L'infant sigui declarat adoptable.
  • La família sol·licitant disposi del certificat d'idoneïtat.
  • Cap persona que no sigui l'infant mateix no es pugui beneficiar indegudament d'aquesta adopció.

La normativa exigeix la formació i la valoració de les persones que volen dur a terme l'adopció i, d'altra banda, exigeix que els infants que s'adoptin tinguin una situació personal i familiar que hagi portat a una declaració d'adoptabilitat per part de l'organisme competent del seu país.

Tablas disponibles [+]

El 24 de abril de 2018 se renovó la sección de indicadores de la web del Idescat. Estará en fase de pruebas hasta el 24 de mayo de 2018. Disculpen las molestias que esta renovación pueda ocasionar.

Usted está aquí: