Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i sexe

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i sexe Catalunya Valor
Escenari baix Homes Dones Escenari mitjà Homes Dones Escenari alt Homes Dones
2060 6.905.766 3.346.631 3.559.135 8.770.092 4.329.356 4.440.736 10.490.139 5.225.516 5.264.623
2055 7.095.936 3.441.052 3.654.884 8.717.962 4.297.270 4.420.692 10.183.849 5.061.779 5.122.070
2050 7.257.136 3.522.581 3.734.555 8.639.077 4.252.514 4.386.563 9.865.363 4.892.388 4.972.975
2045 7.379.934 3.585.655 3.794.279 8.524.820 4.190.354 4.334.466 9.528.045 4.713.897 4.814.148
2040 7.464.865 3.630.402 3.834.463 8.373.703 4.110.254 4.263.449 9.165.138 4.523.381 4.641.757
2035 7.520.259 3.661.050 3.859.209 8.195.667 4.017.471 4.178.196 8.782.351 4.323.814 4.458.537
2030 7.556.435 3.681.755 3.874.680 8.009.428 3.920.725 4.088.703 8.399.704 4.124.641 4.275.063
2025 7.581.175 3.697.600 3.883.575 7.832.006 3.829.956 4.002.050 8.036.649 3.937.292 4.099.357
2020 7.569.130 3.700.374 3.868.756 7.636.113 3.735.776 3.900.337 7.686.061 3.762.208 3.923.853
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018).
Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per sexe Espanya Valor
Total Homes Dones
2060 49.042.063 23.393.755 25.648.308
2055 49.404.938 23.623.576 25.781.363
2050 49.643.014 23.805.242 25.837.772
2045 49.660.986 23.885.851 25.775.136
2040 49.465.505 23.866.895 25.598.609
2035 49.160.223 23.798.720 25.361.504
2030 48.731.578 23.671.118 25.060.460
2025 48.039.828 23.424.472 24.615.356
2020 47.078.257 23.052.937 24.025.320
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE.

Darrera actualització: 22 de maig de 2019.

Estadística PROJ

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les Projeccions de població (base 2018) és la població estimada a 1 de gener de 2018, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2017. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2061. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot pel que fa a mitjà termini (horitzó 2030), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa, una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les dades de les projeccions de població (base 2018) han estat actualitzades al maig de 2019.