Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i grups d'edat

Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per escenaris d'evolució i grups d'edat Catalunya Valor
Escenari baix De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys De 65 anys i més Escenari mitjà De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys De 65 anys i més Escenari alt De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys De 65 anys i més
2060 6.905.766 883.059 3.866.412 2.156.295 8.770.092 1.209.540 4.944.860 2.615.692 10.490.139 1.554.108 5.896.050 3.039.981
2055 7.095.936 923.439 3.947.840 2.224.657 8.717.962 1.224.114 4.901.317 2.592.531 10.183.849 1.527.114 5.734.759 2.921.976
2050 7.257.136 957.254 4.036.922 2.262.960 8.639.077 1.239.626 4.852.292 2.547.159 9.865.363 1.512.096 5.558.426 2.794.841
2045 7.379.934 973.842 4.179.004 2.227.088 8.524.820 1.235.346 4.852.758 2.436.716 9.528.045 1.486.791 5.425.666 2.615.588
2040 7.464.865 974.264 4.413.077 2.077.524 8.373.703 1.198.932 4.952.929 2.221.842 9.165.138 1.428.627 5.393.187 2.343.324
2035 7.520.259 979.329 4.641.800 1.899.130 8.195.667 1.151.763 5.051.618 1.992.286 8.782.351 1.339.066 5.373.353 2.069.932
2030 7.556.435 1.029.614 4.796.936 1.729.885 8.009.428 1.136.608 5.087.795 1.785.025 8.399.704 1.259.443 5.309.354 1.830.907
2025 7.581.175 1.128.658 4.873.280 1.579.237 7.832.006 1.181.854 5.043.903 1.606.249 8.036.649 1.239.882 5.167.997 1.628.770
2020 7.569.130 1.240.439 4.872.838 1.455.853 7.636.113 1.251.984 4.921.843 1.462.286 7.686.061 1.263.235 4.955.077 1.467.749
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2018).
Població projectada a 1 de gener (base 2018). Per grups d'edat Espanya Valor
Població De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys De 65 anys i més
2060 49.042.063 6.697.868 27.311.195 15.033.001
2055 49.404.938 6.846.906 27.064.512 15.493.520
2050 49.643.014 6.926.300 27.017.671 15.699.043
2045 49.660.986 6.846.943 27.508.011 15.306.033
2040 49.465.505 6.650.680 28.654.364 14.160.461
2035 49.160.223 6.506.779 29.800.582 12.852.863
2030 48.731.578 6.594.207 30.616.115 11.521.256
2025 48.039.828 6.946.136 30.827.195 10.266.497
2020 47.078.257 7.367.518 30.450.646 9.260.094
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE.

Darrera actualització: 22 de maig de 2019.

Estadística PROJ

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les Projeccions de població (base 2018) és la població estimada a 1 de gener de 2018, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2017. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2061. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot pel que fa a mitjà termini (horitzó 2030), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa, una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.

Les dades de les projeccions de població (base 2018) han estat actualitzades al maig de 2019.