Saltar al contingut principal
Biblioteques Catalunya Valor
Biblioteques Llibres Usuaris inscrits Visitants Biblioteques per 10.000 habitants
2018 850 26.208.991 5.404.115 38.571.328 1,12
2016 858 (b) 26.139.984 (b) 5.410.801 (b) 39.676.947 (b) 1,14 (b)
2014 839 25.579.188 5.565.281 41.208.552 1,13
2012 835 24.941.752 4.490.124 43.346.083 1,12
2010 811 24.373.526 3.794.801 42.027.339 1,09
2008 818 22.479.430 3.667.052 41.361.096 1,12
2006 832 22.098.628 3.350.530 40.612.544 1,19
2004 835 19.885.008 2.775.815 41.990.816 1,20
2002 835 18.069.100 3.274.280 38.354.964 1,30
2000 865 18.748.500 .. .. 1,40
1998 876 17.214.200 .. .. 1,40
1996 887 16.338.200 .. .. 1,50
1994 879 15.551.400 .. .. 1,40
1992 876 14.580.600 .. .. 1,40
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Biblioteques Espanya Valor
Biblioteques Llibres Usuaris inscrits Visitants Biblioteques per 10.000 habitants
2018 6.458 180.073.249 21.828.897 197.761.115 1,38
2016 6.636 178.176.985 22.264.747 197.073.367 1,43
2014 6.717 173.954.046 21.814.510 206.946.728 1,45
2012 6.835 167.109.309 20.380.002 216.434.577 1,48
2010 6.608 159.259.600 18.073.387 215.979.141 1,43
2008 6.601 150.463.756 16.292.461 204.356.989 1,45
2006 6.523 142.787.938 14.793.690 194.697.381 1,50
2004 6.585 132.144.564 13.884.650 186.172.942 1,50
2002 6.371 117.609.190 12.595.917 152.357.383 1,50
2000 7.103 115.804.120 .. .. 1,80
1998 6.768 109.372.630 .. .. 1,70
1996 6.664 93.866.400 .. .. 1,70
1994 6.531 87.438.500 .. .. 1,70
1992 6.207 75.880.900 .. .. 1,50
Font: INE. Estadística de biblioteques.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 10 de desembre de 2019.

Estadística BIB

Nota metodològica

L'Estadística de biblioteques recopila dades de totes les biblioteques públiques i privades, qualsevol quina sigui la seva titularitat, excepte les privades la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. No s'inclouen, però, per a la pròpia definició de l'operació les biblioteques escolars. A partir de l'any 2016 s'obté informació de les biblioteques militars a Catalunya.

Les biblioteques poden tenir un o més punts de servei, definits com a locals separats, en els quals es donen serveis de biblioteca.

L'Estadística de biblioteques és de realització biennal i s'adequa a la normativa internacional de la UNESCO. A partir del 2002, va ser modificada per la norma ISO 2789.

El 2002 la tipologia de biblioteques va ser redefinida de forma que apareix una nova categoria corresponent a les biblioteques per a grups específics d'usuaris.

L'Institut d'Estadística de Catalunya va elaborar per primera vegada l'Estadística de biblioteques l'any 1992. Les dades corresponents a anys anteriors tenen problemes d'exhaustivitat.