Espais esportius

Espais esportius Catalunya. Valor
Espais convencionals Espais singulars Total
2018 40.106 9.337 49.443
2017 40.099 9.338 49.437
2016 34.357 8.324 42.681
2015 33.312 6.986 40.298
2014 32.367 6.360 38.727
2013 31.207 4.126 35.333
2012 31.811 3.770 35.581
2011 31.682 3.742 35.424
2010 31.270 3.686 34.956
2009 30.966 3.637 34.603
2008 30.042 2.031 32.073
2007 29.735 2.026 31.761
2006 29.740 2.021 31.761
2005 29.730 2.020 31.750
2004 29.606 2.019 31.625
2003 29.279 1.945 31.224
2002 29.077 1.888 30.965
2001 28.918 1.858 30.776
2000 28.717 1.857 30.574
1999 27.831 1.752 29.583
1998 21.990 7.472 29.462
1996 15.776 9.402 25.178
1994 17.971 5.982 23.953
Font: Consell Català de l'Esport.

Data de publicació: 9 de gener del 2019.

Nota metodològica

La Llei de l'esport de Catalunya estableix la responsabilitat dels municipis per a l'actualització d'un inventari, el nombre de les característiques i el d'equipaments esportius existents en el seu terme municipal.

Com a resultat d'això, s'han de tenir en compte una sèrie de conceptes:

  • Un equipament esportiu és un espai adaptat per al desenvolupament de les diferents pràctiques fisicoesportives.
  • Una instal·lació esportiva és l'espai esportiu que està construït específicament per a la pràctica esportiva.
  • Una àrea d'activitat esportiva és quan s'utilitza el medi natural o les infraestructures no específicament esportives per a la pràctica esportiva.
  • Un espai esportiu convencional és quan aquest respon a un model ben definit, amb unes mides determinades.
  • Un espai esportiu singular és quan la configuració d'aquest depèn en gran mesura de la morfologia del terreny o del disseny mateix de l'espai esportiu.

Taules disponibles [+]