Saltar al contingut principal

Coneixement del català

Coneixement del català Catalunya Població de 2 anys i més
De 2 a 14 anys De 15 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 59 anys De 60 a 74 anys De 75 a 84 anys De 85 anys i més Total
2011 1.016 1.207 1.950 1.490 1.005 476 163 7.306
2007 902 1.345 1.883 1.370 654 755 142 7.050
2001 744 1.377 1.499 1.186 901 365 106 6.177
1996 787 1.454 1.334 1.073 932 309 95 5.984
1991 966 1.468 1.267 1.045 847 282 74 5.949
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Les dades del coneixement del català català corresponen al Cens de població i habitatges 2011, a l'Enquesta demogràfica 2007, al Cens de població 2001, a l'Estadística de població 1996, al Cens de Població 1991 i als padrons municipals d'habitants del 1981 i del 1986.

Es considera que una persona "entén" el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català.

Una persona "sap parlar" el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent.

Una persona "sap llegir" el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc.

Una persona "sap escriure" el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc., amb correcció suficient encara que no sigui total.

Les dades del coneixement del català corresponen a la població de dos anys i més. No s'inclou la població menor de dos anys, perquè d'aquest grup de població no es pot parlar en sentit estricte de comprensió d'una llengua.