Saltar al contingut principal

Taxa neta d'escolarització. Alumnes de 2 i 3 anys

Taxa neta d'escolarització. Alumnes de 2 i 3 anys Catalunya 2 anys
Total Sector públic Sector privat
Curs 2018/19 60,9 38,2 22,6
Curs 2017/18 60,7 37,9 22,8
Curs 2016/17 60,1 37,8 22,3
Curs 2015/16 59,3 37,6 21,7
Curs 2014/15 57,4 36,2 21,2
Curs 2013/14 55,6 35,0 20,5
Curs 2012/13 55,7 35,1 20,6
Curs 2011/12 58,3 36,2 22,0
Curs 2010/11 54,3 32,1 22,3
Curs 2009/10 55,1 31,2 23,9
Curs 2008/09 55,0 29,1 25,9
Curs 2007/08 54,4 27,3 27,1
Curs 2006/07 52,5 24,5 28,0
Curs 2005/06 52,9 23,4 29,5
Curs 2004/05 53,0 22,3 30,7
Curs 2003/04 50,9 20,1 30,9
Curs 2002/03 50,2 19,0 31,2
Curs 2001/02 49,3 17,2 32,1
Curs 2000/01 49,8 17,5 32,3
Curs 1999/00 47,1 17,0 30,1
Curs 1998/99 46,9 17,1 29,8
Curs 1997/98 47,6 16,9 30,7
Curs 1996/97 47,0 16,7 30,3
Curs 1995/96 46,1 16,0 30,1
Curs 1994/95 41,6 14,9 26,7
Curs 1993/94 39,2 12,9 26,3
Curs 1992/93 27,8 10,1 17,7
Curs 1991/92 20,6 2,7 17,9
Unitats: Percentatge.
Font: Departament d'Educació.
Nota: La taxa neta d'escolarització és la relació percentual entre l'alumnat de l'edat considerada i el total de població d'aquella edat.
Taxa neta d'escolarització. Alumnes de 2 i 3 anys Espanya 2 anys
Total Sector públic Sector privat
Curs 2018/19 61,4 32,0 29,5
Curs 2017/18 60,1 31,2 28,9
Curs 2016/17 58,7 30,5 28,2
Curs 2015/16 57,2 29,6 27,6
Curs 2014/15 55,4 28,6 26,8
Curs 2013/14 52,1 27,0 25,1
Curs 2012/13 51,8 .. ..
Curs 2011/12 49,8 .. ..
Curs 2010/11 46,3 .. ..
Curs 2009/10 44,4 .. ..
Curs 2008/09 41,5 .. ..
Curs 2007/08 34,4 .. ..
Curs 2006/07 32,1 .. ..
Curs 2005/06 29,6 .. ..
Curs 2004/05 27,9 .. ..
Curs 2003/04 24,8 .. ..
Curs 2002/03 22,1 .. ..
Curs 2001/02 21,0 .. ..
Curs 2000/01 17,8 .. ..
Curs 1999/00 16,0 .. ..
Curs 1998/99 14,6 .. ..
Curs 1997/98 13,4 .. ..
Curs 1996/97 12,5 .. ..
Curs 1995/96 11,7 4,7 6,8
Curs 1994/95 11,0 4,3 6,8
Curs 1993/94 10,7 3,8 6,8
Curs 1992/93 8,7 3,0 5,7
Curs 1991/92 7,4 1,4 5,9
Unitats: Percentatge.
Font: Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Nota: La taxa neta d'escolarització és la relació percentual entre l'alumnat de l'edat considerada i el total de població d'aquella edat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 3 de juny de 2020.

Estadística IESE

Nota metodològica

La taxa neta d'escolarització per edats és el quocient entre la població escolaritzada en centres autoritzats d'una edat i la població estimada de la mateixa edat. L'edat dels alumnes és la referida al 31 de desembre de l'any que comença el curs acadèmic. La població per edats correspon a les estimacions intercensals de població (per tant, definitives) a 31 de desembre.

L'ús de dues fonts diferents en l'algorisme de càlcul pot donar taxes d'escolarització superiors al 100%.