Prison population. By types of imprisonment

Prison population. By types of imprisonment Catalonia. 2017
Value Variation (%)
Convicts (number) 7,144 -2.2
Convicts (%) 85.4 0.2
Preventive (number) 1,223 -3.2
Preventive (%) 14.6 -0.9
Total 8,367 -2.3
Source: Ministry of Justice.
Note: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: internat judicials).
Prison population. By types of imprisonment Spain. 2017
Value Variation (%)
Convicts (number) : ..
Convicts (%) : ..
Preventive (number) : ..
Preventive (%) : ..
Total : ..
Source: Spanish Ministry of Home Affairs.
Note: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: internat judicials).
: Not available.

Date published: March 5, 2018.

Methodological note

La classificació de la població reclusa a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.

Available tables [+]

You are here: