Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total 3.183,9 3,4
Agricultura 50,8 6,2
Indústria 583,6 0,3
Construcció 184,2 0,9
Serveis 2.365,2 4,4
Homes 1.692,0 3,0
Agricultura 40,6 -0,6
Indústria 417,1 0,5
Construcció 166,7 -1,0
Serveis 1.067,5 4,7
Dones 1.491,9 4,0
Agricultura 10,2 46,0
Indústria 166,4 -0,5
Construcció 17,5 23,6
Serveis 1.297,7 4,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total 18.341,6 2,7
Agricultura 774,5 5,1
Indústria 2.522,2 1,6
Construcció 1.073,9 0,0
Serveis 13.971,0 2,9
Homes 10.000,8 2,5
Agricultura 595,9 5,3
Indústria 1.902,1 2,3
Construcció 989,2 -0,2
Serveis 6.513,7 2,7
Dones 8.340,8 2,9
Agricultura 178,7 4,5
Indústria 620,2 -0,4
Construcció 84,7 3,2
Serveis 7.457,3 3,1
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

Data de publicació: 10 de febrer del 2017.

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és aquella que, tenint 16 anys o més, està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: