Saltar al contingut principal

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat

Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2020
Taxa de salarització (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 84,3 2.812,0 -3,7
De 16 a 64 anys 84,8 2.794,7 -3,7
De 16 a 24 anys 93,1 181,6 -16,7
De 25 a 34 anys 90,4 579,2 -5,1
De 35 a 44 anys 86,4 802,9 -5,1
De 45 a 54 anys 81,7 782,5 -0,9
De 55 anys i més 76,0 465,6 2,5
Homes 80,0 1.408,7 -4,1
De 16 a 64 anys 80,4 1.398,2 -4,3
De 16 a 24 anys 89,2 93,1 -14,6
De 25 a 34 anys 87,7 295,7 -5,0
De 35 a 44 anys 83,8 408,1 -4,9
De 45 a 54 anys 76,2 383,9 -2,1
De 55 anys i més 69,1 227,9 0,5
Dones 89,2 1.403,3 -3,2
De 16 a 64 anys 89,6 1.396,5 -3,0
De 16 a 24 anys 97,6 88,5 -18,8
De 25 a 34 anys 93,3 283,5 -5,2
De 35 a 44 anys 89,4 394,9 -5,4
De 45 a 54 anys 87,7 398,6 0,2
De 55 anys i més 84,0 237,8 4,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2020
Taxa de salarització (%) Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 83,9 16.109,1 -3,4
De 16 a 64 anys 84,3 15.987,3 -3,5
De 16 a 24 anys 93,6 827,2 -15,7
De 25 a 34 anys 90,2 3.223,7 -6,3
De 35 a 44 anys 85,4 4.666,5 -5,8
De 45 a 54 anys 82,0 4.566,1 -0,9
De 55 anys i més 76,2 2.825,6 5,1
Homes 80,6 8.403,5 -3,4
De 16 a 64 anys 81,1 8.344,8 -3,6
De 16 a 24 anys 91,8 457,2 -15,7
De 25 a 34 anys 88,1 1.654,8 -6,8
De 35 a 44 anys 82,6 2.434,8 -5,5
De 45 a 54 anys 78,3 2.394,3 -0,7
De 55 anys i més 71,4 1.462,4 5,0
Dones 87,8 7.705,6 -3,3
De 16 a 64 anys 88,2 7.642,5 -3,5
De 16 a 24 anys 96,0 370,0 -15,7
De 25 a 34 anys 92,5 1.568,8 -5,7
De 35 a 44 anys 88,7 2.231,7 -6,1
De 45 a 54 anys 86,4 2.171,8 -1,1
De 55 anys i més 82,1 1.363,3 5,2
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La població assalariada és aquella que tenint 16 anys o més està treballant per compte d'altri.

La taxa de salarització es calcula dividint la població ocupada assalariada per la població ocupada.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.