Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Catalunya Valor (mitjana anual)
Règim general i mineria del carbó. Total Agricultura Indústria Construcció Serveis No classificats Autònoms. Total Agricultura Indústria Construcció Serveis No classificats Afiliació total (1) Agricultura Indústria Construcció Serveis No classificats
2021 2.789,3 9,8 441,8 142,2 2.189,7 5,8 554,9 22,2 38,2 69,6 424,9 0,0 3.431,1 57,5 480,1 211,9 2.675,9 5,8
2020 2.715,3 9,6 438,0 136,1 2.126,0 5,6 545,3 22,6 38,6 68,3 415,8 0,0 3.347,4 57,1 476,7 204,5 2.603,5 5,6
2019 2.793,5 9,5 444,9 139,3 2.196,6 3,2 549,8 23,0 41,3 67,9 417,5 0,0 3.435,3 58,8 486,2 207,3 2.679,9 3,2
2018 2.710,0 9,2 437,2 132,5 2.130,0 1,1 550,5 23,5 46,7 66,9 413,4 0,0 3.354,9 58,5 484,0 199,4 2.611,9 1,1
2017 2.611,5 9,0 424,5 123,4 2.053,1 1,4 547,7 23,8 47,4 66,4 410,2 0,0 3.257,0 59,4 471,9 189,8 2.534,5 1,4
2016 2.497,0 8,6 411,8 113,3 1.961,6 1,7 543,8 24,2 46,9 65,8 406,9 0,0 3.139,2 58,2 458,8 179,2 2.441,3 1,7
2015 2.392,3 8,3 400,7 105,4 1.875,9 2,0 537,5 24,4 46,1 65,9 401,2 0,0 3.027,3 57,2 446,8 171,3 2.350,0 2,0
2014 2.300,6 7,9 392,8 97,9 1.799,5 2,5 527,3 24,6 44,9 64,6 393,2 0,0 2.925,1 56,8 437,7 162,5 2.265,6 2,5
2013 2.260,4 7,5 392,4 101,1 1.756,1 3,3 517,4 24,8 44,6 64,9 383,1 0,0 2.875,5 57,2 437,0 165,9 2.212,1 3,3
2012 2.338,8 7,7 407,7 119,2 1.779,2 25,0 524,2 25,3 45,9 69,5 383,5 0,0 2.954,6 60,6 453,7 188,7 2.226,7 25,0
2011 2.429,5 7,9 427,7 148,8 1.821,1 24,1 533,4 26,0 47,3 75,2 385,0 0,0 3.051,5 61,9 475,0 224,0 2.266,5 24,1
2010 2.474,2 8,0 440,4 178,1 1.830,9 16,8 541,4 26,8 48,8 80,9 384,9 0,0 3.103,7 62,3 489,2 259,0 2.276,3 16,8
2009 2.519,6 8,1 468,5 206,4 1.828,8 7,9 557,9 27,9 51,0 90,8 388,2 0,0 3.164,2 62,9 519,6 297,3 2.276,5 7,9
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Espanya Valor (mitjana anual)
Règim general i mineria del carbó. Total Agricultura Indústria Construcció Serveis No classificats Autònoms. Total Agricultura Indústria Construcció Serveis No classificats Afiliació total (1) Agricultura Indústria Construcció Serveis No classificats
2021 14.771,4 76,7 2.046,2 885,9 11.698,5 64,1 3.300,8 264,5 215,6 396,1 2.424,7 0,0 19.249,2 1.106,7 2.262,6 1.282,6 14.533,2 64,1
2020 14.337,5 74,2 2.011,0 836,7 11.356,3 59,4 3.249,0 266,0 217,2 386,0 2.379,8 0,0 18.767,1 1.111,6 2.229,0 1.223,3 14.143,9 59,4
2019 14.706,8 72,2 2.048,9 865,5 11.687,4 32,8 3.260,2 266,0 224,1 381,9 2.388,2 0,0 19.189,2 1.127,9 2.273,9 1.248,0 14.506,5 32,8
2018 14.214,6 66,5 2.005,4 813,0 11.321,8 7,9 3.242,6 266,0 236,6 374,7 2.365,2 0,0 18.701,1 1.131,6 2.242,9 1.188,3 14.130,3 7,9
2017 13.662,0 62,3 1.947,1 747,1 10.896,6 9,0 3.208,5 266,1 237,1 367,5 2.337,7 0,0 18.126,9 1.132,2 2.185,2 1.115,2 13.685,4 9,0
2016 13.078,8 58,6 1.882,5 686,8 10.440,6 10,3 3.185,8 266,2 235,7 362,6 2.321,2 0,0 17.518,4 1.122,1 2.119,3 1.049,8 13.216,9 10,3
2015 12.619,3 56,8 1.828,4 661,2 10.060,8 12,1 3.156,3 266,7 233,2 360,4 2.296,1 0,0 17.017,3 1.111,2 2.062,5 1.021,9 12.809,6 12,1
2014 12.157,7 53,6 1.785,7 622,0 9.681,6 14,8 3.096,6 266,3 230,2 353,1 2.247,0 0,0 16.491,7 1.105,5 2.016,9 975,3 12.379,1 14,8
2013 11.967,9 50,5 1.783,7 633,9 9.480,7 19,1 3.028,1 266,0 229,6 353,8 2.178,7 0,0 16.227,7 1.101,6 2.014,2 988,0 12.104,7 19,1
2012 12.470,5 50,8 1.867,1 745,8 9.655,4 151,5 3.045,8 269,3 235,3 377,4 2.163,8 0,0 16.738,5 1.168,1 2.103,5 1.123,4 12.192,1 151,5
2011 13.059,1 54,9 1.979,9 946,3 9.913,0 165,1 3.088,8 275,4 241,8 408,5 2.163,1 0,0 17.326,3 1.188,9 2.222,6 1.355,1 12.394,6 165,1
2010 13.279,2 58,2 2.037,6 1.109,0 9.942,8 131,7 3.126,0 283,7 247,5 436,5 2.158,3 0,0 17.581,9 1.200,4 2.286,0 1.545,8 12.418,0 131,7
2009 13.546,1 58,8 2.139,6 1.293,3 9.978,7 75,8 3.213,8 295,8 257,4 486,0 2.174,6 0,0 17.916,8 1.197,7 2.397,9 1.779,6 12.465,8 75,8
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.

Darrera actualització: 11 de gener de 2022.

Dades mensuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'Autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.