Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Catalunya. 2020
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Règim general i mineria del carbó. Total 2.715,3 -2,8
Agricultura 9,6 1,1
Indústria 438,0 -1,5
Construcció 136,1 -2,3
Serveis 2.126,0 -3,2
No classificats 5,6 ..
Autònoms. Total 545,3 -0,8
Agricultura 22,6 -2,0
Indústria 38,6 -6,5
Construcció 68,3 0,5
Serveis 415,8 -0,4
No classificats 0,0 ..
Afiliació total (1) 3.347,4 -2,6
Agricultura 57,1 -2,8
Indústria 476,7 -2,0
Construcció 204,5 -1,3
Serveis 2.603,5 -2,9
No classificats 5,6 ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat Espanya. 2020
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Règim general i mineria del carbó. Total 14.337,5 -2,5
Agricultura 74,2 2,7
Indústria 2.011,0 -1,9
Construcció 836,7 -3,3
Serveis 11.356,3 -2,8
No classificats 59,4 ..
Autònoms. Total 3.249,0 -0,3
Agricultura 266,0 0,0
Indústria 217,2 -3,1
Construcció 386,0 1,1
Serveis 2.379,8 -0,4
No classificats 0,0 ..
Afiliació total (1) 18.767,1 -2,2
Agricultura 1.111,6 -1,5
Indústria 2.229,0 -2,0
Construcció 1.223,3 -2,0
Serveis 14.143,9 -2,5
No classificats 59,4 ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari ni el sistema especial de la llar.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 12 de gener de 2021.

Dades mensuals Estadística AFIC

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'Autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.