Saltar al contingut principal

Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies

Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Catalunya Valor
Participants Barcelona Girona Lleida Tarragona Jornades no treballades Barcelona Girona Lleida Tarragona
2019 65,9 60,2 2,6 1,4 1,7 179,7 170,3 4,4 1,5 3,5
2018 308,5 245,4 24,7 14,0 24,4 313,5 275,8 15,0 7,7 14,9
2017 2.535,2 1.937,6 234,7 133,8 229,2 2.584,7 1.983,8 236,1 134,2 230,6
2016 59,5 58,7 0,2 0,1 0,5 94,4 92,3 0,4 0,2 1,6
2015 71,1 68,9 0,6 0,3 1,2 196,4 190,1 2,8 0,5 3,0
2014 73,7 69,1 1,4 1,5 1,8 271,7 248,8 6,0 3,9 13,0
2013 159,9 144,5 5,6 2,4 7,4 350,8 325,4 10,7 2,9 11,7
2012 35,9 31,5 1,6 1,0 1,8 82,3 68,1 7,5 2,5 4,2
2011 90,5 73,6 8,8 2,9 5,2 180,9 139,7 18,8 7,7 14,6
2010 90,0 72,9 6,2 4,5 6,4 111,7 97,1 5,0 3,5 6,0
2009 60,4 42,9 3,6 9,4 4,5 76,5 61,3 2,9 8,6 3,6
2008 166,0 136,7 10,8 6,3 12,2 350,1 289,0 21,5 14,8 24,8
2007 58,9 44,6 4,2 1,5 8,7 104,8 88,2 5,5 1,9 9,3
2006 233,0 216,1 6,7 4,3 6,0 335,0 302,1 13,3 8,1 11,6
2005 115,7 101,0 3,7 5,2 5,7 310,7 261,6 14,1 16,8 18,1
2004 46,8 42,1 0,9 0,5 3,3 91,5 80,3 3,2 0,6 7,3
2003 160,2 144,5 2,5 5,4 7,7 82,3 76,6 1,0 0,9 3,9
2002 870,5 719,8 57,2 29,9 63,6 907,6 752,4 57,9 32,8 64,5
2001 236,4 189,8 14,6 6,3 25,7 319,1 268,6 15,7 6,4 28,4
2000 369,8 265,7 38,2 24,8 41,1 503,9 344,1 58,5 28,3 73,0
1999 48,8 42,2 2,4 1,6 2,6 72,4 63,1 2,7 3,6 3,0
1998 78,5 59,3 6,5 4,1 8,6 178,1 138,8 13,7 8,2 17,4
1997 53,2 49,3 0,4 1,6 1,9 182,9 156,9 3,1 15,9 7,0
1996 154,8 126,1 12,6 5,2 10,9 292,1 251,4 22,8 6,1 11,8
1995 65,9 58,4 3,6 1,1 2,8 132,9 122,5 4,4 1,2 4,8
1994 592,7 495,3 31,4 19,6 46,4 717,0 617,0 32,1 21,5 46,4
1993 181,9 165,6 10,7 2,1 3,5 411,1 376,1 23,8 4,3 6,9
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Nota: S'hi inclouen les vagues generals del 3 d'octubre i del 8 de novembre del 2017 a Catalunya.
Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies Espanya Valor
Participants Jornades no treballades
2019 264,5 858,4
2018 2.921,4 1.639,8
2017 2.732,0 3.100,6
2016 183,1 388,9
2015 170,5 497,5
2014 217,0 620,6
2013 448,0 1.098,5
2012 323,9 1.290,1
2011 222,0 485,1
2010 340,8 671,5
2009 653,5 1.290,9
2008 542,5 1.508,7
2007 492,2 1.182,8
2006 499,2 927,4
2005 331,3 758,9
2004 555,8 4.472,2
2003 728,5 789,0
2002 4.528,2 4.938,5
2001 1.242,5 1.917,0
2000 2.061,3 3.577,3
1999 1.125,1 1.477,5
1998 671,9 1.263,5
1997 631,0 1.790,1
1996 1.078,0 1.552,9
1995 569,9 1.442,9
1994 5.427,7 6.254,7
1993 997,2 2.012,7
Unitats: Milers.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Nota: S'hi inclouen les vagues generals del 3 d'octubre i del 8 de novembre del 2017 a Catalunya.

Darrera actualització: 30 de juny de 2020.

Nota metodològica

La font d'informació per a l'Estadística de vagues són els qüestionaris que, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, s'emplenen a les direccions provincials del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o bé als departaments de treball de les diferents comunitats autònomes. Aquesta informació es tramet al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que n'elabora l'estadística corresponent.

L'Estadística de vagues s'elabora d'acord amb les normes de l'OIT i recull totes les vagues, encara que no hi hagi constància administrativa del seu inici, excepte les que no impliquen jornades no treballades (com ara les "vagues de zel"), les que són d'una durada inferior a una hora, les que afecten activitats no productives (consumidors, estudiants) i les que afecten col·lectius sense dret a vaga (funcionaris militars i forces de seguretat).

Taules disponibles [+]