Skip to main content

Strikes. Participants and days not worked. By provinces

Strikes. Participants and days not worked. By provinces Catalonia. 2018
Value Variation (%)
Participants 308.5 -87.8
Barcelona 245.4 -87.3
Girona 24.7 -89.5
Lleida 14.0 -89.5
Tarragona 24.4 -89.3
Days not worked 313.5 -87.9
Barcelona 275.8 -86.1
Girona 15.0 -93.6
Lleida 7.7 -94.2
Tarragona 14.9 -93.6
Units: Thousands.
Source: Ministry of Employment and Social Security.
Note: General strikes are included.
Strikes. Participants and days not worked. By provinces Spain. 2018
Value Variation (%)
Participants 2,921.4 6.9
Days not worked 1,639.8 -47.1
Units: Thousands.
Source: Ministry of Employment and Social Security.
Note: General strikes are included.

Last update: April 12, 2019.

Methodological note

La font d'informació per a l'Estadística de vagues són els qüestionaris que, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, s'emplenen a les direccions provincials del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o bé als departaments de treball de les diferents comunitats autònomes. Aquesta informació es tramet al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que n'elabora l'estadística corresponent.

L'Estadística de vagues s'elabora d'acord amb les normes de l'OIT i recull totes les vagues, encara que no hi hagi constància administrativa del seu inici, excepte les que no impliquen jornades no treballades (com ara les "vagues de zel"), les que són d'una durada inferior a una hora, les que afecten activitats no productives (consumidors, estudiants) i les que afecten col·lectius sense dret a vaga (funcionaris militars i forces de seguretat).

Available tables [+]