Skip to main content

Strikes. Participants and days not worked. By provinces

Strikes. Participants and days not worked. By provinces Catalonia. 2020
Value Variation (%)
Participants 46.7 -29.0
Barcelona 32.8 -45.5
Girona 1.6 -40.1
Lleida 0.7 -46.8
Tarragona 11.7 587.4
Days not worked 299.8 66.8
Barcelona 272.3 59.9
Girona 8.9 101.7
Lleida 2.8 82.3
Tarragona 15.8 356.0
Units: Thousands.
Source: Ministry of Inclusion, Social Security and Migrations.
Note: General strikes are no included.
Strikes. Participants and days not worked. By provinces Spain. 2020
Value Variation (%)
Participants 151.5 -42.7
Days not worked 540.6 -37.0
Units: Thousands.
Source: Ministry of Inclusion, Social Security and Migrations.
Note: General strikes are no included.

Last update: June 9, 2021.

Statistics VAG

Methodological note

La font d'informació per a l'Estadística de vagues són els qüestionaris que, per a cadascuna de les vagues o tancaments empresarials, s'emplenen a les direccions provincials del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social o bé als departaments de treball de les diferents comunitats autònomes. Aquesta informació es tramet al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que n'elabora l'estadística corresponent.

L'Estadística de vagues s'elabora d'acord amb les normes de l'OIT i recull totes les vagues, encara que no hi hagi constància administrativa del seu inici, excepte les que no impliquen jornades no treballades (com ara les "vagues de zel"), les que són d'una durada inferior a una hora, les que afecten activitats no productives (consumidors, estudiants) i les que afecten col·lectius sense dret a vaga (funcionaris militars i forces de seguretat).