Skip to main content

Poverty threshold risk. By household composition

Poverty threshold risk. By household composition Catalonia
Households with one adult Housholds with one adult and a child Households with one adult and two children Households with two adults Households with two adults and a child Housholds with two adults and two children
2021 11,297.0 14,686.0 18,075.1 16,945.4 20,334.5 23,723.6
2020 11,365.6 14,775.3 18,185.0 17,048.4 20,458.1 23,867.8
2019 10,674.1 13,876.4 17,078.6 16,011.2 19,213.4 22,415.7
2018 10,981.4 14,275.9 17,570.3 16,472.2 19,766.6 23,061.0
2017 10,096.5 13,125.5 16,154.4 15,144.8 18,173.7 21,202.7
2016 10,054.4 13,070.7 16,087.0 15,081.6 18,097.9 21,114.2
2015 9,667.3 12,567.5 15,467.7 14,500.9 17,401.1 20,301.3
2014 9,767.4 12,697.6 15,627.8 14,651.0 17,581.2 20,511.4
2013 9,422.6 12,249.4 15,076.2 14,133.9 16,960.7 19,787.5
Units: Euros.
Source: Idescat, based on data from the INE's Survey of living conditions.
Note: Household's annual net income corresponds to the calendar year before that of the survey.
Poverty threshold risk. By household composition Spain
Households with one adult Housholds with one adult and a child Households with one adult and two children Households with two adults Households with two adults and a child Housholds with two adults and two children
2021 9,535.2 12,395.8 15,256.3 14,302.8 17,163.4 20,023.9
2020 9,626.0 12,513.8 15,401.6 14,439.0 17,326.8 20,214.7
2019 9,009.2 11,712.0 14,414.7 13,513.8 16,216.6 18,919.3
2018 8,871.0 11,532.3 14,193.6 13,306.5 15,967.8 18,629.1
2017 8,522.0 11,078.6 13,635.2 12,783.0 15,339.6 17,896.2
2016 8,208.5 10,671.1 13,133.6 12,312.8 14,775.3 17,237.9
2015 8,010.9 10,414.2 12,817.4 12,016.4 14,419.6 16,823.0
2014 7,961.3 10,349.7 12,738.1 11,942.0 14,330.3 16,718.7
2013 8,114.2 10,548.5 12,982.7 12,171.3 14,605.6 17,039.8
Units: Euros.
Source: INE. Survey on Living Conditions.
Note: Household's annual net income corresponds to the calendar year before that of the survey.

Methodological note

El concepte de pobresa utilitzat és el de pobresa relativa o bé el risc de pobresa. Es parteix de la base que la població pobra o en risc de pobresa és tota aquella la renda de la qual cau per sota d'un llindar de risc de pobresa. S'ha considerat com a indicador del nivell de vida mitjà un valor central de la distribució de la renda com és la mediana. El llindar s'ha establert en el 60% del valor de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de les persones. La taxa de risc de pobresa és el percentatge de persones que queden per sota d'aquest llindar.

Els llindars de risc de pobresa de les llars dependran de la dimensió i composició de les llars. Per tal de comparar llars amb dimensió i composició diferents es fan servir les escales d'equivalència, que converteixen el nombre de membres residents a la llar en nombre d'unitats de consum. L'escala d'equivalència utilitzada és la de l'OCDE modificada, que dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 als menors de 14 anys.

The data for Catalonia comes from the Survey on Living Conditions. This is an annual statistical operation of INE, which Idescat uses to make a specific application of the results for Catalonia.

From 2016, as the result of an agreement signed with the INE to improve this statistic, Idescat carries out its own field work to extend the Survey with information from ore than 1,700 households; this means that the sample now includes more than 3,000 households and 7,300 individuals. The main objective of this extension is to improve the statistical validity of the results.