Skip to main content

At risk of poverty or social exclusion and its components

At risk of poverty or social exclusion and its components Catalonia
Poverty rate or social exclusion (AROPE rate) People at risk of poverty (after social transfers) People living in households with very low work intensity (1) Severely materially deprived people
2020 26.3 21.7 9.8 6.2
2019 23.6 19.5 8.3 5.7
2018 24.7 21.3 5.8 6.5
2017 23.8 20.0 8.8 5.0
2016 22.5 19.2 7.2 5.5
2015 23.5 19.0 8.8 6.7
2014 26.0 20.9 12.0 6.3
2013 24.3 19.8 10.8 6.1
Units: Percentage of population.
Source: Idescat. Survey of Living Conditions.
(1) Calculation made over the population from 18 to 59 years and applied over the population from 0 to 59 years.
At risk of poverty or social exclusion and its components Spain
Poverty rate or social exclusion (AROPE rate) People at risk of poverty (after social transfers) People living in households with very low work intensity (1) Severely materially deprived people
2020 26.4 21.0 9.9 7.0
2019 25.3 20.7 10.8 4.7
2018 26.1 21.5 10.7 5.4
2017 26.6 21.6 12.8 5.1
2016 27.9 22.3 14.9 5.8
2015 28.6 22.1 15.4 6.4
2014 29.2 22.2 17.1 7.1
2013 27.3 20.4 15.7 6.2
Units: Percentage of population.
Source: INE. Survey of Living Conditions.
(1) Calculation made over the population from 18 to 59 years and applied over the population from 0 to 59 years.

Methodological note

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) és un indicador que recull la proporció de població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa.

La taxa de risc de pobresa és el percentatge de persones que estan per sota del llindar de pobresa.

La població amb privació material severa és la població que presenta una privació d'almenys 4 dels 9 ítems següents:

  1. Pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) o de compres ajornades.
  2. Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any.
  3. Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies.
  4. Poder afrontar despeses imprevistes.
  5. Poder permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil).
  6. Poder permetre's un televisor.
  7. Poder permetre's una rentadora.
  8. Poder permetre's un cotxe.
  9. Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adient.

La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de mesos treballats pels membres en edat activa de la llar per la suma total dels mesos en què aquests membres de la llar poden treballar durant l'any anterior a l'enquesta. Les persones en edat activa són definides com els individus d'entre 18 i 59 anys que no són persones dependents (persones dependents són aquelles de 0 a 15 anys o les de 16 a 24 anys que són inactives i viuen almenys amb un progenitor o tutor); és per això que aquesta variable no s'aplica en el cas de les persones de 60 anys i més. La intensitat de treball es mesura en valors que van del 0 a l'1.

Llars amb intensitat de treball molt baixa: les llars on la intensitat de treball es considera molt baixa són les que se situen en valors iguals o inferiors a 0,20.

The data for Catalonia comes from the Survey on Living Conditions. This is an annual statistical operation of INE, which Idescat uses to make a specific application of the results for Catalonia.

From 2016, as the result of an agreement signed with the INE to improve this statistic, Idescat carries out its own field work to extend the Survey with information from ore than 1,700 households; this means that the sample now includes more than 3,000 households and 7,300 individuals. The main objective of this extension is to improve the statistical validity of the results.