Saltar al contingut principal

Habitatges principals. Per superfície útil

Habitatges principals. Per superfície útil Catalunya Valor
Menys de 30 m2 De 30 a 59 m2 De 60 a 89 m2 De 90 a 119 m2 De 120 a 149 m2 De 150 a 179 m2 De 180 m2 i més Total
2011 8.548 339.439 1.343.051 778.442 223.017 110.336 142.110 2.944.944
2001 6.519 249.733 1.049.704 677.854 163.792 74.884 93.288 2.315.774
1991 7.559 260.930 929.411 498.245 117.140 50.821 67.066 1.931.172
1981 24.688 424.444 873.769 282.033 75.964 29.353 45.944 1.756.195
1970 47.927 423.971 584.002 173.652 42.202 18.786 21.593 1.312.133
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.
Habitatges principals. Per superfície útil Espanya Valor
Menys de 30 m2 De 30 a 59 m2 De 60 a 89 m2 De 90 a 119 m2 De 120 a 149 m2 De 150 a 179 m2 De 180 m2 i més Total
2011 50.438 2.504.636 8.715.848 4.112.698 1.310.374 568.273 821.427 18.083.694
2001 55.797 1.955.422 6.815.512 3.592.487 919.379 363.975 481.454 14.184.026
1991 123.461 2.000.401 5.686.275 2.615.820 700.433 258.738 351.248 11.736.376
1981 224.740 2.152.816 4.765.399 2.152.572 582.179 226.972 326.649 10.431.327
1970 518.764 2.610.830 3.520.794 1.318.171 280.643 119.061 136.069 8.504.332
Unitats: Nombre.
Font: INE.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

Estadística CENSPH

Nota metodològica

Habitatge

Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge principal

Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

Superfície de l'habitatge

És la mesurada a l'interior dels murs exteriors, sense comprendre els soterranis i golfes no habitables. S'inclouen dins de la superfície de l'habitatge el 50% de la superfície de la terrassa si aquesta està coberta i no tancada, i el 100% de la superfície si es troba tancada.