Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus

Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus Catalunya. 2004
Valor Variació (%)
Pensions no contributives de la Seguretat Social .. ..
Jubilació 29.896 -2,3
Invalidesa 30.287 0,2
Pensions assistencials
Malaltia 1.244 -15,8
Vellesa 611 -23,9
Altres prestacions
Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI) 4.340 -13,9
Subsidi assistencial per atur 46.055 1,1
Renda mínima d'inserció 12.741 7,6
Total 125.174,0 -0,3
Unitats: Mitjana anual.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.
Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus Espanya. 2004
Valor Variació (%)
Pensions no contributives de la Seguretat Social
Jubilació 281.448 0,1
Invalidesa 207.025 -0,1
Pensions assistencials
Malaltia 28.273 -11,1
Vellesa 8.488 -21,9
Altres prestacions
Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI) 49.878 -12,3
Subsidi assistencial per atur 559.984 0,0
Total 1.135.096,0 -1,1
Unitats: Mitjana anual.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

Data de publicació: 15 d'abril del 2016.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

En aquesta fitxa s'han agrupat totes aquelles prestacions econòmiques periòdiques que es concedeixen en funció de la manca d'altres recursos per part de la persona sol·licitant i que no es condicionen a l'existència d'una cotització prèvia.

Convé efectuar les precisions següents:

  • Les prestacions assistencials atorgades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal preveuen, en alguns dels seus supòsits de concessió, l'exigència d'uns mínims de cotització i es plantegen amb una cobertura temporal limitada, tot i que es preveuen sistemes de pròrroga. Aquestes característiques les diferencien clarament de la resta de prestacions. Les xifres corresponents a Espanya inclouen els beneficiaris del subsidi per a treballadors eventuals agraris, vigent exclusivament a les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura.
  • Les pensions assistencials del Fons d'Assistència Social i el subsidi de garantia d'ingressos mínims són prestacions en retrocés i, de fet, estan sent reemplaçades per les pensions no contributives de la Seguretat Social, que es van implantar l'any 1991.
  • La inexistència d'informació sobre actuacions similars a la resta de l'Estat ens du a tractar de manera diferenciada les prestacions econòmiques del Pla interdepartamental de la renda mínima d'inserció.
  • A partir de gener del 2001, les pensions no contributives per invalidesa de beneficiaris de 65 anys i més van passar a ser considerades de jubilació.

Nota: La prestació assistencial per atur a Espanya inclou el subsidi agrari.

Taules disponibles [+]

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 24 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: