Non-contributory pensions of the Social Security, assistance pensions and other benefits. By type

Non-contributory pensions of the Social Security, assistance pensions and other benefits. By type Catalonia. 2016
Value Variation (%)
Non-contributory pensions of the Social Security 58,191 ..
Retirement 31,784 0.2
Invalidity 26,407 0.9
Assistance pensions
Disease 13 -10.6
Old age 5 -10.0
Other benefits
LISMI subsidy 780 -8.3
Unemployment benefit 114,044 -13.8
Minimum income of insertion 28,849 1.1
Total 201,881.4 -8.1
Units: Annual average.
Source: Idescat, based on data from the Ministry of Labour, Social Affairs and Families; State Public Employment Service.
Notes:
- Non-contributory pensions of the Social Security by 2016 refer to the payroll for the month of December.
- Since 2016, the non-contributory retirement pensions have been provided in accordance with the pensioner's municipality of residence; before 2016, in accordance with the province of affiliation.
Non-contributory pensions of the Social Security, assistance pensions and other benefits. By type Spain. 2016
Value Variation (%)
Non-contributory pensions of the Social Security
Retirement 255,165 0.4
Invalidity 199,912 0.2
Assistance pensions
Disease 4,271 -10.2
Old age 177 -31.8
Other benefits
LISMI subsidy 8,470 -14.1
Unemployment benefit 997,192 -9.6
Total 1,465,186.5 -6.7
Units: Annual average.
Source: Ministry of Employment and Social Security; State Public Employment Service.

Date published: September 22, 2017.

Cells: All

Select a category to see the time series.

Methodological note

En aquesta fitxa s'han agrupat totes aquelles prestacions econòmiques periòdiques que es concedeixen en funció de la manca d'altres recursos per part de la persona sol·licitant i que no es condicionen a l'existència d'una cotització prèvia.

Convé efectuar les següents precisions:

  • Les prestacions assistencials atorgades pel Servicio Público de Empleo Estatal preveuen, en alguns dels seus supòsits de concessió, l'exigència d'uns mínims de cotització i es plantegen amb una cobertura temporal limitada, tot i que es preveuen sistemes de pròrroga. Aquestes característiques les diferencien clarament de la resta de prestacions. Les xifres corresponents a Espanya inclouen els beneficiaris del "subsidi per a treballadors eventuals agraris" vigent exclusivament a les Comunitats Autònomes d'Andalusia i Extremadura.
  • Les pensions assistencials del Fons d'Assistència Social i el Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims són prestacions en retrocés i, de fet, estan sent reemplaçades per les pensions no contributives de la Seguretat Social que s'implantaren l'any 1991.
  • La inexistència d'informació sobre actuacions similars a la resta de l'Estat ens du a tractar diferenciadament les prestacions econòmiques del Pla Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció.
  • A partir de gener del 2001 les pensions no contributives per invalidesa de beneficiaris de 65 anys i més passen a ser considerades de jubilació.

Nota: la prestació assistencial per atur a Espanya inclou el subsidi agrari.

Available tables [+]

The indicator section on Idescat's website was revamped on 24 April 2018. It will undergo a trial phase until 31 May 2018. We apologize for any inconvenience this revamp may cause.

You are here: