Unemployment benefits. By type

Unemployment benefits. By type. Catalonia. 2018
Value Variation (%)
Total benefits 124,255 4.4
Partial benefits 34 -5.6
Welfare benefits 86,743 -11.1
Capitalization 16,031 -16.1
Active income for labour insertion 16,472 -23.0
Total 243,535 -5.3
Units: Annual average.
Source: Idescat, based on data from the State Public Employment Service.
Warning
Unemployment benefits. By type. Spain. 2018
Value Variation (%)
Total benefits 747,888 -2.3
Partial benefits 3,284 0.3
Welfare benefits 745,936 -3.8
Agricultural subsidy 107,500 -4.7
Capitalization 79,097 -14.4
Active income for labour insertion 166,082 -16.8
Total 1,849,787 -5.1
Units: Annual average.
Source: State Public Employment Service.

Date published: April 5, 2019.

Statistics ATURP

Methodological note

Totes les prestacions per atur són gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

Les prestacions contributives per atur poden ser per desocupació total o parcial, segons que la pèrdua del lloc de treball afecti la totalitat o una part de la jornada laboral. El beneficiari de la prestació pot acollir-se, en alguns supòsits, a la capitalització de l'import total.

El SEPE gestiona també les prestacions assistencials d'atur, que no tenen caràcter contributiu i de les quals es poden beneficiar col·lectius de persones sense feina que reuneixin determinades característiques socioeconòmiques.

El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.

L'any 2000 va aparèixer una nova prestació: la renda activa d'inserció laboral, adreçada a treballadors en atur de llarga durada, majors de 45 anys o en una altra situació especial, que hagin extingit la prestació per atur de nivell contributiu i/o el subsidi per atur de nivell assistencial i que no disposin de rendes.