Skip to main content

Expenditures of the social protection system

Expenditures of the social protection system Catalonia. 2014
Amount % Euros per Inhabitant
Social protection benefits 41,993,005 100.00 5,675
Sickness/health care 10,437,300 24.85 1,411
Disability 3,125,892 7.44 422
Old age 16,995,462 40.47 2,297
Survivors 3,954,506 9.42 534
Family/Children 1,670,123 3.98 226
Unemployment 4,695,959 11.18 635
Housing 113,059 0.27 15
Social exclusion 1,000,704 2.38 135
Administrative expenses 387,822 0.91 52
Other expenses 36,421 0.09 5
Total 42,417,248 100.00 5,732
Units: Thousands of euros.
Source: Idescat. Social protection accounts.
Expenditures of the social protection system Spain. 2014
Amount % Euros per Inhabitant
Social protection benefits 258,355,398 98.18 5,561
Sickness/health care 67,329,291 25.59 1,449
Disability 18,988,971 7.22 409
Old age 101,334,997 38.51 2,181
Survivors 25,544,066 9.71 550
Family/Children 13,651,417 5.19 294
Unemployment 1,106,519 0.42 24
Housing 1,106,519 0.42 24
Social exclusion 2,605,699 0.99 56
Administrative expenses 4,755,455 1.81 102
Other expenses 24,495 0.01 1
Total 263,135,348 100.00 5,664
Units: Thousands of euros.
Source: Ministry Inclusion, Social Security and Migrations.

Last update: December 22, 2016.

Statistics CPS

Methodological note

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia Seepros que impulsa Eurostat. Aquesta metodologia, que ha sofert una important reforma l'any 1996, parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social, en la que s'hi contempla tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir a un tercer i que no existeixi contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

L'objectiu de la metodologia és, fonamentalment, aconseguir xifres comparables entre diferents països, independentment de la diversitat de formes que prenen els corresponents sistemes de protecció social.

Com totes les sèries estadístiques d'elaboració complexa i que depenen d'un nombre significatiu de fonts i altres resultats, aquestes dades presenten certes dificultats d'actualització i estabilització. Si a aquest fet hi afegim que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns dels seus criteris, s'explica l'aparició de diferències amb sèries estadístiques publicades anteriorment.

L'indicador més utilitzat per a efectuar comparacions internacionals és la proporció del P.I.B. destinada a aquesta finalitat. D'altra banda, per a comparacions en xifres absolutes s'utilitzen les Unitats de Poder de Compra (UPC) que eliminen la influència dels diferents nivells de preus. S'ha utilitzat la mateixa taxa de conversió a UPC pel conjunt de l'Estat que per a Catalunya.