Saltar al contingut principal

Principals magnituds de protecció social

Despeses de protecció social. Preus corrents Catalunya
2014 2013 2012 2011 2010 2009
Despesa total (milers d'euros)
Total 42.417.248 42.503.782 42.941.806 43.673.058 44.209.580 43.523.017
Sense l'atur 37.721.289 36.693.744 36.588.390 36.939.704 37.200.532 35.988.824
Despesa total (índex de variació)
Total 99,8 99,0 98,3 98,8 101,6 112,1
Sense l'atur 102,8 100,3 99,0 99,3 103,4 106,8
Despesa total (euros per habitant)
Total 5.699 5.639 5.668 5.756 5.848 5.844
Sense l'atur 5.068 4.859 4.820 4.859 4.911 4.832
Despesa per habitant (índex de variació)
Total 101,0 99,5 98,5 98,4 100,1 111,1
Sense l'atur 104,3 100,8 99,2 98,9 101,6 105,8
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Despeses de protecció social. Preus constants Catalunya
2014 2013 2012 2011 2010 2009
Despesa total. Base 2013 (milers d'euros)
Total 42.474.799 42.275.617 41.809.887 41.124.081 40.303.173 39.470.544
Sense l'atur 37.772.468 36.675.340 35.978.749 35.192.915 34.267.466 32.637.868
Despesa total (índex de variació)
Total 100,5 101,1 101,7 102,0 102,1 110,4
Sense l'atur 103,0 101,9 102,2 102,7 105,0 105,1
Despesa total. Base 2013 (euros per habitant)
Total 5.740 5.679 5.577 5.480 5.390 5.300
Sense l'atur 5.105 4.927 4.799 4.690 4.583 4.383
Despesa per habitant (índex de variació)
Total 101,1 101,8 101,8 101,7 101,7 109,4
Sense l'atur 103,6 102,7 102,3 102,3 104,6 104,1
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Despesa de protecció social. Indicadors relatius a les macromagnituds econòmiques Catalunya
% sobre el PIB Total Sense l'atur % sobre la despesa d'Espanya Total Sense l'atur
2014 21,5 19,1 16,1 16,0
2013 21,4 18,6 16,0 15,9
2012 21,5 18,5 16,1 16,0
2011 21,4 18,3 15,9 15,8
2010 21,4 18,2 16,4 16,0
2009 21,5 17,8 16,5 15,9
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Finançament i gestió a càrrec de la Generalitat. Preus corrents Catalunya
Finançament a càrrec de la Generalitat Milers d'euros Índex de variació Import total gestionat per la Generalitat Milers d'euros Índex de variació
2014 10.873.441 106,0 11.470.689 103,7
2013 10.255.371 95,8 11.066.308 92,0
2012 10.703.309 88,1 12.028.577 92,8
2011 12.151.848 93,5 12.967.866 95,0
2010 12.990.533 100,2 13.649.378 101,8
2009 12.960.406 110,7 13.412.355 112,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Finançament i gestió a càrrec de la Generalitat. Preus constants Catalunya
Finançament a càrrec de la Generalitat Milers d'euros. Base 2013 Índex de variació Import total gestionat per la Generalitat Milers d'euros. Base 2013 Índex de variació
2014 10.873.441 106,0 11.470.689 103,7
2013 10.255.371 97,5 11.066.422 93,6
2012 10.521.580 90,6 11.823.740 95,4
2011 11.610.785 96,6 12.390.074 98,1
2010 12.020.897 102,3 12.630.426 103,8
2009 11.753.649 109,0 12.163.516 110,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

Estadística CPS

Nota metodològica

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia SEEPROS que impulsa l'Eurostat. Aquesta metodologia, que va ser sotmesa a una reforma important l'any 1996, parteix d'una concepció molt àmplia de la protecció social, en què es preveu tant l'acció de les entitats públiques com la de les privades, sempre que es realitzi amb l'objectiu de protegir un tercer i que no existeixi una contrapartida equivalent i simultània de la persona protegida.

L'objectiu de la metodologia és, fonamentalment, aconseguir xifres comparables entre diferents països, independentment de la diversitat de formes que adopten els sistemes de protecció social corresponents. Tanmateix, els resultats presenten problemes de comparabilitat entre regions i estats per la incidència dels factors de solidaritat interregional que afecten també el sistema de protecció social i poden suposar un transvasament de recursos important al conjunt del sistema de protecció social espanyol.