Social Services Facilities. Places

Facilities places for the elderly Catalonia. 2017
Value Variation (%)
Public residences 10,291 1.2
Residences without profit motive 14,066 -0.8
Business residence 35,287 0.5
Total residences 59,644 0.3
Day centres 18,596 3.2
Source: Ministry of Labour, Social Affairs and Families. Register Of Social Entities, Services and Establishments.
Facilities places for disabled people Catalonia. 2017
Value Variation (%)
Occupational centres 12,482 2.0
Residences 4,522 1.1
Residential homes 4,935 1.0
Centres of specialised attention 1,308 0.4
Source: Ministry of Labour, Social Affairs and Families. Register Of Social Entities, Services and Establishments.
Facilities places for children/teenagers Catalonia. 2017
Value Variation (%)
Children's homes .. ..
Educational action residential centres .. ..
Open centres .. ..
Intensive education residential centres .. ..
Source: Ministry of Labour, Social Affairs and Families. Register Of Social Entities, Services and Establishments.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Date published: January 26, 2018.

Methodological note

La informació d'aquesta àrea prové fonamentalment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en concret de la seva Base de Dades d'Entitats i Establiments Socials el nucli de la qual és el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en el qual és obligatòria la inscripció per a realitzar activitats en l'àmbit dels serveis socials, aspecte que és supervisat pel servei d'inspecció del propi Departament.

El Registre es va crear l'any 1987, i la seva implantació real va requerir un procés relativament dilatat, que probablement ha afectat la sèrie cronològica, en la mesura que el seu funcionament ha fet conèixer a la Base de Dades establiments ja existents que per motius diversos no eren sota coneixement de l'administració pública.

D'altra banda, la constant evolució de l'àmbit dels serveis socials, així com els canvis en la normativa que els ordena són un element que afegeix dificultats a l'hora d'interpretar l'evolució estadística de l'oferta de serveis socials.

Nota: En els Centres residencials d'acció educativa a partir de 1996 les places consignades corresponen a les places concertades pel Departament de Justícia.

Available tables [+]

You are here: