Skip to main content

Social Services Facilities. Places

Facilities places for the elderly. By type of centres Catalonia. 2018
Value Variation (%)
Residences 59,888 0.4
Public initiative 10,298 0.1
Social initiative 14,073 0.0
Business initiative 35,517 0.7
Day centres 18,858 1.4
Units: Number of places.
Source: Ministry of Labour, Social Affairs and Families. Register Of Social Entities, Services and Establishments.
Facilities places for disabled people. By type of centres Catalonia. 2018
Value Variation (%)
Occupational centres 12,696 1.7
Residential centres 4,567 1.0
Residential homes 4,943 0.2
Specialised care centres 1,364 4.3
Units: Number of places.
Source: Ministry of Labour, Social Affairs and Families. Register Of Social Entities, Services and Establishments.
Facilities places for children/teenagers. By type of centres Catalonia. 2018
Value Variation (%)
Children's homes .. ..
Educational action residential centres .. ..
Open centres .. ..
Intensive education residential centres .. ..
Units: Number of places.
Source: Ministry of Labour, Social Affairs and Families. Register Of Social Entities, Services and Establishments.
(..) Confidential data, low reliability or not available.

Last update: February 28, 2019.

Statistics SSBB

Methodological note

La informació d'aquesta àrea prové fonamentalment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en concret de la seva Base de Dades d'Entitats i Establiments Socials el nucli de la qual és el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en el qual és obligatòria la inscripció per a realitzar activitats en l'àmbit dels serveis socials, aspecte que és supervisat pel servei d'inspecció del propi Departament.

El Registre es va crear l'any 1987, i la seva implantació real va requerir un procés relativament dilatat, que probablement ha afectat la sèrie cronològica, en la mesura que el seu funcionament ha fet conèixer a la Base de Dades establiments ja existents que per motius diversos no eren sota coneixement de l'administració pública.

D'altra banda, la constant evolució de l'àmbit dels serveis socials, així com els canvis en la normativa que els ordena són un element que afegeix dificultats a l'hora d'interpretar l'evolució estadística de l'oferta de serveis socials.

Nota: En els Centres residencials d'acció educativa a partir de 1996 les places consignades corresponen a les places concertades pel Departament de Justícia.