Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta Catalunya Valor en preus corrents (M€)
PIB Valor afegit brut Agricultura Indústria Ind. manufacturera Construcció Serveis Comerç, transport i hostaleria Act. immobiliàries, professionals i altres Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials Impostos nets sobre productes
2019 250.597 229.624 2.133 44.333 37.351 12.208 170.950 57.724 76.857 36.369 20.973
2018 241.687 221.141 2.062 43.604 37.117 11.443 164.032 56.077 73.843 34.113 20.546
2017 233.343 214.102 2.094 42.798 36.186 10.766 158.444 54.476 70.969 32.999 19.241
2016 222.514 204.386 1.944 40.640 34.085 10.132 151.669 51.833 67.804 32.032 18.128
2015 213.746 196.543 1.850 39.350 32.525 9.379 145.963 49.352 65.529 31.082 17.204
2014 204.896 189.036 1.916 36.846 30.867 8.977 141.297 48.080 63.577 29.640 15.860
2013 201.531 185.787 1.993 35.639 29.333 9.172 138.983 48.496 61.326 29.162 15.744
2012 201.768 187.197 1.793 35.142 29.211 10.761 139.500 48.881 61.689 28.930 14.571
2011 208.341 193.619 1.837 36.830 30.894 13.924 141.027 49.627 62.534 28.866 14.722
2010 208.593 193.357 1.825 36.637 30.861 16.319 138.576 49.475 60.303 28.799 15.236
2009 206.813 195.301 1.999 34.792 29.022 21.358 137.151 48.734 60.273 28.144 11.512
2008 216.220 200.725 1.969 39.574 34.302 22.774 136.407 48.970 60.862 26.576 15.495
2007 212.244 192.814 2.048 39.485 34.858 22.366 128.915 47.017 57.776 24.122 19.431
2006 199.153 179.293 2.127 37.925 33.663 21.373 117.869 44.566 51.578 21.724 19.860
2005 183.581 165.656 2.051 36.292 32.275 18.783 108.529 41.540 47.113 19.876 17.926
2004 169.931 154.018 1.942 35.988 32.513 16.415 99.673 38.709 42.664 18.300 15.913
2003 156.673 142.743 2.081 34.265 31.190 14.788 91.609 36.010 38.806 16.793 13.930
2002 145.947 133.434 2.043 33.538 30.752 13.656 84.197 33.512 35.482 15.202 12.512
2001 136.952 125.243 2.176 33.295 30.832 12.493 77.278 30.412 32.920 13.945 11.710
2000 127.605 116.554 1.942 31.331 29.087 10.996 72.285 28.835 30.276 13.174 11.051
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta Espanya Valor en preus corrents (M€)
PIB Valor afegit brut Agricultura Indústria Ind. manufacturera Construcció Serveis Comerç, transport i hostaleria Act. immobiliàries, professionals i altres (1) Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials Impostos nets sobre productes
2019 1.245.331 1.129.728 33.017 178.082 138.309 73.470 845.159 268.840 372.803 203.516 115.603
2018 1.202.193 1.087.968 33.614 172.618 135.041 67.732 814.004 258.733 359.863 195.408 114.225
2017 1.161.878 1.053.191 32.553 171.002 132.720 63.187 786.449 252.348 344.611 189.490 108.687
2016 1.113.840 1.010.688 31.474 163.489 125.589 59.374 756.351 239.635 331.226 185.490 103.152
2015 1.077.590 978.469 29.476 160.015 121.772 56.440 732.538 229.219 322.404 180.915 99.121
2014 1.032.158 939.949 26.179 153.973 116.741 53.291 706.506 217.213 313.573 175.720 92.209
2013 1.020.348 932.448 26.757 153.124 114.204 53.798 698.769 214.784 307.734 176.251 87.900
2012 1.031.099 948.339 24.832 154.185 114.709 62.703 706.619 219.196 311.561 175.862 82.760
2011 1.063.763 980.239 25.246 161.334 122.318 73.557 720.102 223.383 313.346 183.373 83.524
2010 1.072.709 985.479 26.079 160.877 122.263 87.560 710.963 220.256 307.175 183.532 87.230
2009 1.069.323 1.002.045 24.225 158.683 123.932 107.575 711.562 218.507 311.061 181.994 67.278
2008 1.109.541 1.022.552 26.279 176.154 140.862 115.549 704.570 222.353 309.825 172.392 86.989
2007 1.075.539 969.173 26.974 169.818 138.735 113.088 659.293 212.191 289.901 157.201 106.366
2006 1.003.823 897.257 24.209 161.541 133.862 108.814 602.693 199.608 258.432 144.653 106.566
2005 927.357 832.410 25.679 152.945 127.133 99.008 554.778 187.731 232.965 134.082 94.947
2004 859.437 775.375 26.886 144.449 121.788 87.547 516.493 180.092 211.643 124.758 84.062
2003 802.266 727.883 27.527 139.041 117.972 80.950 480.365 168.952 195.545 115.868 74.383
2002 749.552 683.263 26.152 133.551 114.239 74.418 449.142 161.223 180.871 107.048 66.289
2001 700.993 639.118 25.780 128.678 110.985 67.287 417.373 151.584 165.402 100.387 61.875
2000 647.851 588.988 24.264 121.653 105.163 59.546 383.525 140.160 149.391 93.974 58.863
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 17 de setembre del 2020.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 27 de març de 2020. Sèries revisades el 17 de setembre de 2020.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.