Saltar al contingut principal

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta

Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta Catalunya Variació en volum (%)
PIB Valor afegit brut Agricultura Indústria Ind. manufacturera Construcció Serveis Comerç, transport i hostaleria Act. immobiliàries, professionals i altres Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials Impostos nets sobre productes
2020 -11,5 -11,3 -2,6 -9,0 -9,9 -15,4 -11,7 -25,2 -8,5 3,0 -13,2
2019 1,9 2,1 -3,0 0,2 -0,2 1,6 2,7 2,4 3,2 2,2 -0,1
2018 2,8 2,9 -1,9 1,6 2,5 3,0 3,3 2,6 4,5 1,9 2,1
2017 3,3 3,4 -6,0 4,3 5,9 3,3 3,2 3,3 3,7 2,2 2,8
2016 3,5 3,3 2,8 3,2 2,8 6,8 3,0 3,9 3,1 1,6 6,1
2015 3,9 3,3 -3,5 5,9 5,0 4,2 2,6 2,6 2,3 3,3 10,9
2014 1,6 1,6 0,9 2,7 3,8 -1,4 1,5 -0,5 3,1 1,7 1,7
2013 -1,0 -1,0 6,8 -1,4 -0,6 -10,9 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -1,5
2012 -3,2 -3,1 -15,4 -4,9 -4,9 -18,0 -1,0 -1,8 -1,9 2,4 -4,2
2011 -0,6 -0,3 7,7 -0,4 -1,1 -10,4 0,8 -1,4 2,6 1,0 -4,6
2010 0,7 0,3 -3,1 6,8 7,1 -19,6 1,9 1,8 1,6 2,7 6,3
2009 -4,4 -3,7 1,8 -12,1 -14,6 -7,0 -0,8 -0,8 -1,7 1,5 -13,2
2008 -0,9 -0,5 1,5 -4,9 -6,4 -2,0 1,1 -0,4 1,5 3,2 -5,1
2007 3,1 3,7 0,3 0,6 0,5 1,2 5,3 2,8 7,6 4,9 -2,2
2006 4,2 4,4 -1,1 1,5 1,6 7,8 5,0 3,5 6,4 4,4 1,5
2005 4,0 3,8 8,8 -2,2 -3,0 5,1 5,7 4,1 7,8 4,4 5,5
2004 4,3 4,0 -8,7 1,7 0,9 3,4 5,2 3,6 7,1 4,1 7,6
2003 3,7 3,6 5,3 0,6 -0,1 3,8 4,7 3,4 5,6 5,3 5,1
2002 3,1 3,0 11,3 -2,0 -2,7 4,7 4,7 5,8 3,7 4,6 3,6
2001 3,3 3,1 -4,3 4,2 4,0 7,4 2,2 0,8 3,9 1,5 4,6
2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta Espanya Variació en volum (%)
PIB Valor afegit brut Agricultura Indústria Ind. manufacturera Construcció Serveis Comerç, transport i hostaleria Act. immobiliàries, professionals i altres (1) Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials Impostos nets sobre productes
2020 -10,8 -10,6 5,3 -9,6 -10,7 -14,5 -11,1 -24,4 -8,6 1,5 -12,9
2019 2,0 2,1 -2,3 1,7 1,2 4,3 2,2 2,8 2,4 1,2 0,1
2018 2,4 2,5 7,5 0,6 0,0 4,1 2,6 1,7 4,0 1,0 1,8
2017 3,0 3,1 -3,7 4,0 5,7 2,0 3,3 3,5 3,5 2,5 1,9
2016 3,0 2,8 4,8 4,1 2,3 3,9 2,4 2,9 2,5 1,4 5,2
2015 3,8 3,3 4,7 3,0 4,6 5,4 3,1 5,7 2,5 1,1 9,6
2014 1,4 0,9 -1,3 1,3 2,1 -1,3 1,1 1,5 1,9 -0,7 6,1
2013 -1,4 -1,3 13,9 -4,0 -1,0 -10,3 -0,4 -1,5 -0,1 0,2 -3,1
2012 -3,0 -2,9 -9,4 -5,3 -5,8 -9,6 -1,4 -1,8 -1,0 -1,7 -3,8
2011 -0,8 -0,4 4,9 -0,8 -1,6 -13,5 1,1 0,0 1,4 1,8 -5,1
2010 0,2 -0,1 2,6 3,7 -0,3 -15,2 1,2 1,7 0,6 1,7 4,2
2009 -3,8 -3,2 -3,1 -10,5 -11,4 -8,1 -0,6 -3,0 -0,3 1,8 -9,9
2008 0,9 1,3 -2,0 -1,0 -2,6 -1,1 2,4 0,6 3,3 3,2 -2,7
2007 3,6 4,1 7,8 1,4 1,0 1,0 5,2 3,4 7,7 2,9 -0,2
2006 4,1 4,2 6,3 2,4 2,4 3,0 4,9 2,7 7,7 3,0 2,9
2005 3,7 3,5 -7,5 1,8 1,4 4,0 4,4 1,9 7,4 3,0 5,4
2004 3,1 2,8 -2,0 1,0 0,4 1,0 3,9 3,0 5,1 3,1 6,3
2003 3,0 2,7 -0,2 2,3 1,5 2,3 3,1 1,4 4,4 3,4 5,9
2002 2,7 2,6 0,9 0,6 0,1 3,3 3,2 1,6 5,4 2,2 3,7
2001 3,9 4,0 -0,9 3,6 3,4 6,9 4,0 2,8 6,0 2,5 3,4
2000 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Font: INE. Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya es van revisar el dia 29 de març del 2021.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de febrer de 2021. Sèries revisades el 29 de març de 2021.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les estimacions anuals corresponen a la Revisió Estadística 2019 del PIB i dels seus components d'oferta, demanda i rendes. Les dades del període 2000-2016 tenen caràcter definitiu i les estimacions dels anys posteriors tenen caràcter provisional; per tant són susceptibles de revisions. Les estimacions dels anys 2018 i 2019 són un avanç de resultats elaborat a partir d'informació conjuntural.

L’avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB calculada a partir de l’agregació dels quatre trimestres de l’avanç del PIB trimestral. Aquesta estimació provisional s’actualitza quan es publiquen els Comptes econòmics anuals de Catalunya, on s’integra informació completa dels indicadors conjunturals utilitzats en l’estimació dels darrers dos anys.

Aquestes estimacions de la Revisió Estadística 2019, que substitueixen les de la Base 2010, s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.