Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica

Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Empreses amb establiments a Catalunya 606.512 2,0
Indústria 36.568 -1,7
Construcció 74.309 0,6
Serveis 495.635 2,5
Sense assalariats 344.815 3,4
1-9 229.644 -0,3
10-49 24.597 4,2
50-199 5.236 4,2
200 o més 2.220 1,4
Persones físiques 297.087 3,9
Societats anònimes 21.259 -4,0
Societats limitades 218.761 2,4
Altres 69.405 -4,6
Empreses amb seu social a Catalunya 596.196 2,0
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Empreses a 1 de gener. Per sectors d'activitat, grandària i condició jurídica Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Empreses 3.236.582 1,6
Indústria 195.619 -1,2
Construcció 406.682 0,2
Serveis 2.634.281 2,0
Sense assalariats 1.791.909 2,2
1-9 1.305.270 0,4
10-49 115.917 4,8
50-199 18.263 4,8
200 o més 5.223 3,1
Persones físiques 1.681.838 3,4
Societats anònimes 85.430 -4,4
Societats limitades 1.152.813 0,6
Altres 316.501 -2,4
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).

Data de publicació: 11 d'octubre del 2016.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'Estadística d'empreses i establiments ofereix un recompte detallat del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com dels establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques, excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic. A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. En el període anterior (2000–2007) feia servir la CCAE-93 Rev.1.

Les dues taules de síntesi que figuren a l'apartat d'indicadors d'estructura econòmica, tant la d'empreses com la d'establiments, presenten informació de les empreses amb activitat, és a dir, amb establiments a Catalunya, amb independència de si les empreses tenen o no la seu a Catalunya.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica els establiments per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats de l'establiment, a diferència del que es fa amb les empreses, que es classifiquen segons el sector d'activitat i el nombre d'assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya també s'hi inclouen).

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: