Saltar al contingut principal

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat

Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat Catalunya Valor
Empreses amb establiments a Catalunya Indústria Construcció Serveis Empreses amb seu social a Catalunya Indústria Construcció Serveis Establiments Indústria Construcció Serveis
2020 637.772 36.195 76.123 525.454 629.876 35.339 75.555 518.982 723.362 42.512 84.729 596.121
2019 627.693 (b) 36.954 (b) 76.605 (b) 514.134 (b) 620.031 (b) 36.126 (b) 76.072 (b) 507.833 (b) 710.916 43.180 84.479 583.257
2018 630.020 38.613 75.418 515.989 618.366 37.605 74.420 506.341 697.166 43.062 81.762 572.342
2017 619.490 37.267 73.689 508.534 608.981 36.374 72.762 499.845 684.290 41.763 79.968 562.559
2016 606.512 36.568 74.309 495.635 596.196 35.698 73.330 487.168 670.254 41.130 80.318 548.806
2015 594.498 37.208 73.837 483.453 584.369 36.383 72.857 475.129 656.832 41.729 79.631 535.472
2014 586.443 37.977 74.908 473.558 576.565 37.164 73.916 465.485 648.065 42.422 80.761 524.882
2013 590.629 38.962 78.180 473.487 580.804 38.133 77.161 465.510 651.533 43.392 83.713 524.428
2012 602.161 41.152 86.094 474.915 592.192 40.240 85.047 466.905 662.406 45.594 91.679 525.133
2011 611.751 42.584 91.087 478.080 601.801 41.641 89.975 470.185 672.149 47.050 96.623 528.476
2010 619.678 44.776 97.019 477.883 609.670 43.799 95.880 469.991 678.660 49.046 102.601 527.013
2009 629.362 48.510 106.410 474.442 619.624 47.580 105.280 466.764 687.753 52.728 111.652 523.373
2008 635.445 (b) 49.398 (b) 118.002 (b) 468.045 (b) 626.020 (b) 48.463 (b) 116.865 (b) 460.692 (b) 690.533 (b) 53.608 (b) 123.005 (b) 513.920 (b)
2007 621.391 50.114 90.857 480.420 612.404 49.117 90.109 473.178 674.219 54.043 94.228 525.948
2006 586.729 50.271 83.037 453.421 578.340 49.274 82.353 446.713 635.617 53.885 85.979 495.753
2005 574.477 53.897 79.381 441.199 567.019 52.968 78.782 435.269 620.415 57.471 82.191 480.753
2004 550.749 55.017 74.937 420.795 543.719 54.054 74.377 415.288 602.447 59.173 78.967 464.307
2003 531.934 55.614 68.680 407.640 525.557 54.625 68.218 402.714 581.611 59.573 72.348 449.690
2002 521.448 56.967 65.263 399.218 515.173 55.943 64.827 394.403 570.943 60.696 68.827 441.420
2001 499.929 55.132 61.297 383.500 494.153 54.164 60.910 379.079 545.672 58.788 64.611 422.273
2000 498.298 56.000 57.980 384.318 492.546 55.036 57.641 379.869 547.810 60.161 61.448 426.201
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: El concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades amb data de referència a 1 de gener del 2019. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Empreses i establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat Espanya Valor
Empreses Indústria Construcció Serveis Establiments Indústria Construcció Serveis
2020 3.404.428 195.615 420.118 2.788.695 3.907.402 234.901 457.526 3.214.975
2019 3.363.197 (b) 199.076 (b) 422.350 (b) 2.741.771 (b) 3.853.124 237.554 457.929 3.157.641
2018 3.337.646 206.711 412.523 2.718.412 3.771.343 235.809 442.038 3.093.496
2017 3.282.346 198.805 402.923 2.680.618 3.707.496 228.453 432.775 3.046.268
2016 3.236.582 195.619 406.682 2.634.281 3.653.493 225.241 436.607 2.991.645
2015 3.186.878 198.004 405.849 2.583.025 3.598.795 227.681 435.759 2.935.355
2014 3.119.310 200.835 408.089 2.510.386 3.527.412 230.159 438.230 2.859.023
2013 3.146.570 206.585 425.593 2.514.392 3.554.925 235.726 455.932 2.863.267
2012 3.199.617 214.992 462.402 2.522.223 3.606.241 244.451 493.889 2.867.901
2011 3.250.576 220.935 487.224 2.542.417 3.655.457 250.616 519.305 2.885.536
2010 3.291.263 230.301 510.243 2.550.719 3.694.262 259.531 543.184 2.891.547
2009 3.355.830 245.194 557.110 2.553.526 3.756.679 274.587 589.432 2.892.660
2008 3.422.239 (b) 246.451 (b) 622.096 (b) 2.553.692 (b) 3.813.167 (b) 275.322 (b) 654.243 (b) 2.883.602 (b)
2007 3.336.657 244.359 488.408 2.603.890 3.710.805 271.236 511.016 2.928.553
2006 3.174.393 242.310 448.446 2.483.637 3.525.845 267.863 469.238 2.788.744
2005 3.064.129 246.472 415.585 2.402.072 3.385.827 270.167 434.879 2.680.781
2004 2.942.583 248.289 391.487 2.302.807 3.267.864 272.689 411.864 2.583.311
2003 2.813.159 248.038 360.047 2.205.074 3.114.063 270.553 378.231 2.465.279
2002 2.710.400 247.779 336.075 2.126.546 2.998.930 268.362 352.625 2.377.943
2001 2.645.317 244.262 314.705 2.086.350 2.920.503 264.631 330.084 2.325.788
2000 2.595.392 240.215 292.395 2.062.782 2.875.674 261.068 307.120 2.307.486
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).
Nota: El concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades amb data de referència a 1 de gener del 2019. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 19 de febrer de 2021.

Estadística EE

Nota metodològica

Una empresa és la combinació més petita d’unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d’una certa autonomia de decisió, principalment a l’hora d’emprar els recursos corrents de què disposa.

Un establiment es correspon a una empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Fins a l’any de referència 2018 el concepte d’empresa coincideix amb el d’unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d’empresa incideix en l’estructura organitzativa, l’autonomia de decisió i l’orientació al mercat de l’empresa. Les unitats legals que no formen part de grups d’empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial. Per aquesta raó no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior.

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.

Aquesta metodologia s'amplia a Empreses i establiments.