Saltar al contingut principal

Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils

Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils Catalunya Valor
Creació de societats mercantils (nombre) Creació de societats mercantils (capital M€) Ampliació de capital en societats mercantils (nombre) Ampliació de capital en societats mercantils (capital M€) Dissolució de societats mercantils (nombre)
2020 15.043 944,8 4.979 3.581,1 1.694
2019 18.261 1.161,0 6.186 4.037,4 2.003
2018 17.727 747,8 6.024 3.692,2 2.028
2017 18.916 1.026,0 6.516 4.749,5 1.977
2016 22.246 960,0 6.825 5.307,5 2.308
2015 18.753 923,4 7.088 6.023,2 2.548
2014 17.823 846,1 6.856 7.794,3 2.650
2013 17.782 1.507,8 7.329 11.342,8 3.344
2012 16.531 921,9 7.834 8.638,9 3.186
2011 15.714 567,0 7.403 21.854,5 2.787
2010 14.298 635,2 7.311 10.107,5 2.629
2009 15.166 1.096,0 7.777 8.268,7 2.407
2008 19.696 969,4 9.479 8.294,9 2.316
2007 26.007 2.055,3 9.661 10.185,4 2.555
2006 28.019 1.655,7 8.837 6.728,6 1.509
2005 26.082 1.527,2 8.679 7.242,1 1.492
2004 24.940 3.028,8 8.973 6.894,3 2.266
2003 23.616 1.705,3 8.916 6.357,1 1.545
2002 22.774 1.935,1 11.771 9.532,2 1.649
2001 21.939 1.971,0 9.530 7.211,1 1.344
2000 22.604 2.296,3 8.233 8.613,9 2.543
1999 21.431 1.562,3 7.343 5.284,1 3.068
1998 21.867 1.606,8 7.600 3.908,3 2.159
1997 18.952 1.004,7 6.289 3.206,1 3.880
1996 18.949 1.042,3 6.246 2.713,3 6.041
1995 20.058 642,9 5.929 2.449,2 545
1994 19.938 710,9 6.606 3.388,1 553
1993 16.000 873,9 11.796 3.283,9 1.254
Font: Registre Mercantil Central.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils Espanya Valor
Creació de societats mercantils (nombre) Creació de societats mercantils (capital M€) Ampliació de capital en societats mercantils (nombre) Ampliació de capital en societats mercantils (capital M€) Dissolució de societats mercantils (nombre)
2020 79.925 5.044,0 24.690 18.895,1 22.772
2019 94.944 5.550,5 29.789 24.614,4 25.906
2018 96.467 5.327,4 30.704 25.568,4 25.359
2017 95.344 5.291,0 30.334 40.658,3 24.133
2016 102.427 7.066,7 30.879 30.482,6 23.749
2015 94.574 8.147,3 31.683 35.306,1 23.348
2014 94.955 7.607,0 32.004 41.795,8 24.688
2013 94.007 6.878,8 34.091 77.076,5 27.737
2012 88.412 7.705,9 36.147 58.776,9 25.638
2011 84.954 21.458,7 35.234 74.873,2 22.141
2010 80.394 8.167,1 33.623 37.726,8 20.892
2009 79.757 4.725,5 36.152 38.120,6 20.644
2008 107.241 8.428,0 43.258 50.723,9 20.208
2007 145.593 15.356,6 45.959 53.644,0 20.710
2006 148.648 25.238,5 41.739 42.084,4 13.626
2005 138.333 10.373,3 40.614 31.646,1 12.441
2004 132.178 10.575,9 40.034 37.164,4 15.763
2003 123.612 9.152,5 40.233 38.354,3 11.536
2002 118.021 12.545,1 48.913 44.157,4 12.668
2001 111.648 15.351,3 41.332 46.342,6 12.980
2000 115.870 13.015,9 37.766 48.159,9 15.611
1999 109.527 10.678,9 31.333 28.209,1 13.414
1998 109.439 9.086,1 30.743 19.136,3 14.284
1997 97.070 7.031,3 25.763 14.959,4 15.087
1996 96.853 4.611,8 24.342 14.740,6 19.391
1995 107.792 4.136,7 23.573 14.858,5 4.391
1994 102.687 4.220,4 26.518 17.650,0 4.888
1993 86.531 3.923,6 48.707 28.360,9 8.494
Font: Registre Mercantil Central.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 5 de gener de 2021.

Dades mensuals

Nota metodològica

La creació, dissolució i ampliació de societats mercantils són unes variables que presenten una elevada variabilitat, especialment en les seves dades mensuals, però són uns indicadors d'interès clarament vinculats amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

S'elaboren a partir de la informació anual que proporciona el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils, sobre el nombre d'aquestes societats que han ampliat capital i sobre el valor de l'ampliació. Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites al Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes es classifiquen segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

Les ampliacions de capital de societats mercantils es calculen segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.