Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya Valor
Exportacions de productes industrials Nivell tecnològic alt productes farmacèutics productes informàtics, electrònics i òptics altres Nivell tecnològic mitjà alt productes químics materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles altres Nivell tecnològic mitjà baix cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia productes metàl·lics altres Nivell tecnològic baix productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper altres
2020 (p) 62.917,2 9.038,1 6.790,3 2.193,8 54,0 27.445,6 10.789,2 15.657,7 998,7 8.317,6 5.066,6 1.662,2 1.588,8 18.115,9 16.636,9 1.479,0
2019 70.035,8 8.759,0 6.335,8 2.340,4 82,8 31.883,5 11.942,2 18.802,8 1.138,4 10.453,8 5.619,3 1.876,3 2.958,2 18.939,5 17.249,8 1.689,7
2018 67.388,0 7.413,2 5.135,6 2.251,7 25,9 32.664,4 12.059,8 19.431,0 1.173,7 9.786,1 5.680,5 1.919,9 2.185,7 17.524,3 15.977,8 1.546,5
2017 66.327,4 7.335,6 5.050,5 2.269,1 16,0 31.367,5 11.622,2 18.741,9 1.003,4 10.255,7 5.431,2 1.915,7 2.908,8 17.368,6 15.894,9 1.473,7
2016 62.047,0 6.698,4 4.825,7 1.858,6 14,1 30.816,4 10.681,9 19.220,2 914,3 8.055,7 4.891,5 1.859,4 1.304,8 16.476,5 15.134,2 1.342,3
2015 60.434,5 6.186,6 4.521,0 1.635,1 30,5 30.014,5 10.828,6 18.361,7 824,2 8.122,3 5.022,0 1.731,0 1.369,2 16.111,1 14.866,0 1.245,0
2014 56.974,2 5.636,5 4.203,3 1.409,3 24,0 28.248,5 10.484,0 16.797,1 967,4 7.906,6 4.813,3 1.655,8 1.437,5 15.182,6 14.069,3 1.113,3
2013 55.556,5 5.306,4 3.980,5 1.303,9 22,1 27.834,5 10.500,6 16.346,8 987,1 7.892,8 4.912,9 1.632,5 1.347,4 14.522,7 13.446,2 1.076,5
2012 54.204,2 5.328,3 3.825,8 1.458,9 43,6 27.091,7 10.055,8 16.177,4 858,5 7.811,2 4.878,2 1.455,1 1.478,0 13.973,0 12.843,7 1.129,2
2011 51.241,3 5.156,2 3.522,9 1.598,0 35,2 25.428,9 9.597,9 15.020,0 811,0 7.880,0 4.776,4 1.460,3 1.643,3 12.776,2 11.693,5 1.082,7
2010 45.525,4 5.355,2 3.351,6 1.937,1 66,5 21.889,6 8.473,2 12.545,3 871,1 6.854,7 4.321,8 1.384,5 1.148,4 11.425,9 10.429,6 996,3
2009 39.047,3 4.786,2 2.888,4 1.813,4 84,5 18.407,2 6.397,8 11.208,3 801,1 5.531,8 3.595,6 1.108,5 827,7 10.322,2 9.365,8 956,4
2008 47.662,8 6.379,9 2.913,5 3.222,9 243,5 23.565,6 7.649,9 14.854,3 1.061,4 6.881,8 4.333,3 1.408,0 1.140,5 10.835,5 9.739,8 1.095,6
2007 47.224,2 6.216,1 2.724,8 3.460,7 30,6 24.691,5 7.998,6 15.808,9 883,9 6.445,9 4.287,8 1.419,4 738,7 9.870,6 8.857,4 1.013,3
2006 44.883,0 6.653,1 2.792,0 3.829,0 32,1 22.715,2 7.242,4 14.459,7 1.013,1 6.374,6 3.662,2 1.292,3 1.420,0 9.140,1 8.264,6 875,5
2005 40.747,1 5.940,6 2.669,4 3.249,6 21,6 21.042,7 6.965,7 13.168,2 908,9 5.133,7 3.345,2 1.216,1 572,4 8.630,1 7.757,8 872,3
2004 37.558,5 4.694,2 1.694,4 2.991,1 8,7 19.569,4 6.457,3 12.213,6 898,5 4.729,1 3.052,6 1.232,9 443,6 8.565,7 7.708,0 857,7
2003 35.711,4 4.753,7 1.664,5 3.079,3 9,9 18.230,5 6.057,5 11.227,3 945,8 4.301,6 2.721,2 1.179,8 400,5 8.425,7 7.634,5 791,1
2002 35.310,9 4.804,9 1.756,7 3.037,4 10,8 17.894,0 5.539,6 11.516,5 837,9 4.244,3 2.660,4 1.230,9 353,0 8.367,7 7.551,9 815,8
2001 34.801,0 4.392,6 1.130,4 3.249,9 12,3 18.114,8 5.445,0 11.900,6 769,2 4.147,1 2.537,4 1.209,8 399,9 8.146,4 7.347,9 798,5
2000 32.034,9 4.385,7 982,2 3.390,4 13,1 16.317,5 4.890,4 10.776,3 650,8 3.903,4 2.379,1 1.057,5 466,8 7.428,2 6.674,0 754,2
1999 26.458,8 3.337,8 794,9 2.536,5 6,4 13.479,0 3.945,5 8.900,4 633,1 3.158,0 1.982,1 944,4 231,5 6.484,0 5.813,2 670,9
1998 25.701,5 3.024,9 703,6 2.316,2 5,1 13.458,2 3.627,0 9.299,2 532,1 3.057,1 1.947,9 853,2 255,9 6.161,2 5.507,8 653,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya Valor
Exportacions de productes industrials Nivell tecnològic alt productes farmacèutics productes informàtics, electrònics i òptics altres Nivell tecnològic mitjà alt productes químics materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles altres Nivell tecnològic mitjà baix cautxú i matèries plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia productes metàl·lics altres Nivell tecnològic baix productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper altres
2020 (p) 232.829,7 24.909,2 12.835,8 6.814,4 5.259,0 98.074,7 23.699,5 70.653,4 3.721,8 47.065,9 29.023,3 7.985,5 10.057,1 62.780,0 58.032,9 4.747,0
2019 260.640,6 26.347,4 12.156,0 7.056,2 7.135,2 111.560,9 26.751,6 80.177,6 4.631,7 57.008,6 32.297,2 8.829,0 15.882,4 65.723,7 61.050,5 4.673,1
2018 254.674,4 23.329,7 10.742,9 6.495,5 6.091,4 111.573,2 26.911,4 80.747,3 3.914,5 57.677,4 32.594,1 8.656,9 16.426,4 62.094,1 57.884,3 4.209,8
2017 247.063,6 24.375,2 10.946,0 6.677,2 6.752,1 107.338,9 24.940,2 78.646,0 3.752,8 53.422,9 31.142,0 8.431,4 13.849,6 61.926,4 57.879,2 4.047,2
2016 228.735,6 23.803,4 10.742,0 5.976,7 7.084,7 103.324,4 22.124,4 78.215,7 2.984,3 44.863,9 27.872,8 7.830,8 9.160,3 56.744,0 52.894,8 3.849,2
2015 220.461,6 21.345,4 11.191,1 5.500,5 4.653,8 99.918,6 22.264,5 74.868,6 2.785,4 46.334,2 28.122,6 7.820,4 10.391,2 52.863,4 49.271,2 3.592,2
2014 208.875,4 19.758,4 10.323,6 4.758,1 4.676,6 91.464,5 21.895,1 66.308,6 3.260,8 47.868,6 27.274,6 7.408,3 13.185,7 49.784,0 46.527,5 3.256,5
2013 205.500,9 20.838,6 10.593,9 4.263,6 5.981,1 88.030,3 20.393,9 64.984,1 2.652,3 49.394,7 27.323,4 7.205,0 14.866,3 47.237,3 44.014,2 3.223,1
2012 196.515,1 19.374,6 10.721,2 4.533,1 4.120,3 81.479,7 19.278,6 59.404,7 2.796,4 50.352,6 27.850,1 6.638,7 15.863,8 45.308,2 42.182,4 3.125,7
2011 190.754,8 19.004,9 10.064,1 5.000,6 3.940,2 81.853,3 18.463,4 60.938,3 2.451,6 47.646,3 27.702,0 6.449,7 13.494,6 42.250,3 39.050,4 3.199,9
2010 166.217,7 17.865,7 9.131,7 5.522,0 3.211,9 72.119,5 17.190,5 52.741,2 2.187,8 39.164,4 23.193,7 5.787,4 10.183,3 37.068,1 34.348,8 2.719,3
2009 142.317,5 15.552,9 8.093,2 4.658,7 2.800,9 62.800,9 13.234,7 47.296,6 2.269,7 30.813,7 18.506,4 4.689,6 7.617,7 33.149,9 30.724,7 2.425,3
2008 170.727,5 16.595,2 7.953,1 5.892,9 2.749,2 75.930,3 15.482,5 58.062,4 2.385,4 42.336,8 24.763,8 6.028,9 11.544,0 35.865,2 33.001,9 2.863,3
2007 167.815,2 16.569,3 7.384,8 6.215,5 2.969,0 77.980,8 15.488,5 60.270,3 2.221,9 39.411,6 23.927,2 5.610,2 9.874,2 33.853,6 31.014,9 2.838,7
2006 154.961,0 15.907,4 6.230,5 7.016,9 2.660,0 70.042,4 13.941,9 54.020,5 2.080,0 37.569,5 21.374,6 4.950,8 11.244,1 31.441,7 28.772,2 2.669,5
2005 140.479,5 15.161,9 5.596,5 6.817,3 2.748,1 64.884,2 12.924,3 49.905,0 2.054,9 31.269,9 17.919,3 4.592,3 8.758,2 29.163,6 26.506,2 2.657,4
2004 132.458,4 13.370,7 4.154,7 6.712,6 2.503,4 63.275,0 11.776,2 49.643,8 1.854,9 27.150,0 16.255,0 4.339,8 6.555,2 28.662,7 25.914,4 2.748,3
2003 123.780,2 12.879,0 4.034,0 6.859,6 1.985,4 59.605,6 11.005,2 46.754,5 1.845,8 23.492,2 14.566,6 3.994,5 4.931,1 27.803,4 25.058,9 2.744,6
2002 119.179,6 12.538,9 4.089,6 6.333,9 2.115,5 56.426,6 10.301,6 44.425,6 1.699,4 22.347,7 14.356,9 4.008,7 3.982,1 27.866,3 24.985,3 2.880,9
2001 116.784,2 11.432,5 2.916,2 6.883,4 1.632,8 56.057,4 10.020,6 44.520,9 1.515,8 22.521,8 14.480,9 3.842,0 4.198,9 26.772,6 23.849,6 2.923,0
2000 112.268,9 10.996,6 2.462,8 6.761,0 1.772,8 53.552,3 9.251,5 42.938,0 1.362,7 23.338,7 14.075,4 3.756,9 5.506,4 24.381,4 21.615,1 2.766,2
1999 94.425,9 9.192,0 2.027,4 5.808,6 1.356,1 45.707,3 7.326,7 37.235,3 1.145,3 18.425,7 11.774,7 3.183,0 3.467,9 21.101,0 18.679,8 2.421,1
1998 89.704,2 7.933,4 1.763,3 5.206,3 963,9 43.490,9 6.688,3 35.626,8 1.175,7 17.644,4 11.652,6 3.058,2 2.933,5 20.635,6 18.281,5 2.354,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 27 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.