Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques

Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total 4.525,9 -6,1
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 20,4 ..
Indústries extractives 11,2 96,8
Indústries manufactureres 409,1 -1,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 26,9 -7,5
Aigua, sanejament i gestió de residus 17,5 -83,4
Construcció 982,6 683,7
Comerç a l'engròs i al detall 806,6 254,0
Transport i emmagatzematge 1.148,3 ..
Hostaleria 28,3 525,6
Informació i comunicacions 767,2 3,6
Activitats financeres i d'assegurances 102,8 -96,3
Activitats immobiliàries 162,0 -36,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 21,1 -39,9
Activitats administratives i serveis auxiliars 4,1 4,7
Educació 0,0 -42,1
Activitats sanitàries i de serveis socials 2,8 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 14,8 -74,8
Altres serveis 0,1 113,6
Per àrees econòmiques
OCDE 3.420,3 -16,4
Unió Europea (UE-28) 3.027,9 -16,4
Amèrica del Nord 275,5 194,5
Amèrica Llatina 1.139,8 35,2
Resta d'Amèrica 7,3 ..
Àsia i Oceania 35,8 -17,8
Àfrica 25,0 -26,2
Paradisos fiscals 0,8 -90,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
Inversió a l'estranger. Per branques d'activitat i àrees geogràfiques Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total 37.262,0 17,6
Per branques d'activitat (CCAE-2009)
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 217,3 -24,1
Indústries extractives 1.055,0 -89,1
Indústries manufactureres 6.172,1 153,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.460,1 184,1
Aigua, sanejament i gestió de residus 133,3 0,2
Construcció 2.867,1 12,4
Comerç a l'engròs i al detall 8.903,9 880,6
Transport i emmagatzematge 1.524,8 131,0
Hostaleria 89,5 -31,6
Informació i comunicacions 2.068,6 -64,1
Activitats financeres i d'assegurances 7.197,3 18,9
Activitats immobiliàries 1.335,9 20,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 141,7 -8,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 321,5 114,4
Educació 0,7 29,5
Activitats sanitàries i de serveis socials 9,9 44,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 763,0 738,8
Altres serveis 0,4 45,1
Per àrees econòmiques
OCDE 27.382,7 24,4
Unió Europea (UE-28) 20.822,4 125,5
Amèrica del Nord 5.572,2 -46,5
Amèrica Llatina 9.808,0 -7,6
Resta d'Amèrica 120,9 15,7
Àsia i Oceania 534,7 21,8
Àfrica 175,6 -40,0
Paradisos fiscals 89,0 6,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.
Nota: La suma de les àrees geogràfiques que es mostren no és igual a la inversió total, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.

Data de publicació: 21 de març del 2017.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou la financiació entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els prèstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats no cotitzades domiciliades a l'exterior
  • participació en societats cotitzades domiciliades a l'exterior (superior al 10% del capital)
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a l'exterior (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 1.502.530,26 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

Les dades són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: