Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya Índex (mitjana anual)
Índex general (IPRI) Indústries extractives Indústries manufactureres indústries de productes alimentaris fabricació de begudes indústries tèxtils confecció de peces de vestir ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria indústries del paper arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats indústries químiques fabricació de productes farmacèutics fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics fabricació de materials i equips elèctrics fabricació de maquinària i equips ncaa fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs fabricació d'altres materials de transport fabricació de mobles indústries manufactureres diverses reparació i instal·lació de maquinària i equips Energia elèctrica i gas Subministrament d'aigua (1)
2019 103,6 101,1 104,0 102,7 105,6 101,3 101,4 106,1 103,3 110,3 100,8 104,2 101,4 103,9 112,0 104,5 101,4 99,6 103,6 102,6 105,6 104,1 100,0 101,6 102,3 101,4
2018 103,3 101,9 103,6 100,3 106,0 101,1 101,1 103,4 102,6 108,5 103,9 102,4 100,9 101,9 115,1 103,7 101,5 100,0 102,3 102,1 103,4 102,8 98,0 101,3 102,0 101,5
2017 100,5 100,1 101,4 100,7 102,6 100,7 100,7 101,7 100,4 104,9 100,4 101,3 100,1 100,8 109,3 103,0 101,1 100,1 101,2 100,5 102,6 102,0 96,6 101,0 96,3 100,4
2016 96,4 100,0 98,6 98,7 100,6 100,1 100,4 101,2 99,1 103,3 97,3 100,4 99,7 99,8 97,5 100,0 100,2 99,2 100,8 99,9 103,4 100,8 97,1 100,6 85,7 100,5
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 102,8 99,2 101,6 100,8 98,8 100,2 99,8 100,2 100,4 99,4 101,2 99,5 100,0 99,4 103,8 100,0 100,3 98,6 99,9 99,8 98,7 99,2 100,9 100,4 109,2 98,7
2013 104,4 99,6 102,3 102,9 97,7 100,0 99,0 99,0 100,9 100,3 102,0 98,1 99,9 98,5 108,3 99,7 99,9 98,4 98,2 100,1 97,9 97,8 100,7 99,8 116,1 95,1
2012 103,7 102,1 102,1 101,0 95,7 99,8 98,6 98,8 101,7 95,2 101,4 98,3 99,2 98,4 113,7 100,7 98,2 96,9 97,2 100,3 100,6 98,1 100,2 .. 112,8 85,2
2011 100,3 105,0 99,8 96,3 94,3 99,4 97,9 98,3 102,1 89,8 98,5 98,7 98,1 97,1 116,5 101,6 96,1 92,4 96,1 100,3 100,5 96,6 99,1 .. 102,3 81,7
2010 94,2 109,9 94,4 89,2 92,1 95,3 97,6 94,6 95,8 85,6 91,9 100,4 93,8 96,2 100,5 99,9 97,3 85,1 95,0 99,9 99,7 96,6 96,5 .. 90,9 78,1
2009 91,6 115,6 91,5 88,0 90,3 94,2 96,0 95,5 92,9 86,1 86,5 100,9 92,6 100,1 87,4 98,1 102,5 81,4 94,6 99,2 98,1 97,1 95,8 .. 91,0 75,7
2008 94,9 119,9 95,4 92,0 87,5 92,8 94,9 97,2 95,4 87,8 91,9 100,6 94,2 102,2 114,9 95,4 104,5 85,9 91,9 98,2 96,4 96,8 89,7 .. 89,8 72,3
2007 89,6 117,3 90,7 84,6 84,3 90,7 93,0 94,7 93,6 84,5 87,9 98,9 90,9 96,4 108,8 91,7 107,8 85,2 88,9 96,7 93,9 92,4 86,2 .. 80,3 68,6
2006 86,5 106,4 87,4 81,1 81,8 88,9 91,1 92,3 90,0 74,3 85,0 97,6 88,5 89,6 101,9 87,5 111,9 77,3 86,5 95,7 92,9 87,6 83,2 .. 78,2 ..
2005 82,0 100,9 83,6 77,7 80,8 88,6 90,0 91,2 89,0 72,3 80,7 96,6 85,4 84,9 83,3 84,7 115,8 66,1 85,1 92,5 92,2 83,6 78,3 .. 69,1 ..
2004 79,1 92,1 81,0 77,2 79,3 88,0 90,3 89,6 89,1 68,3 75,6 95,3 82,8 82,2 74,2 81,1 120,7 64,8 82,5 91,2 90,9 79,9 75,5 .. 64,4 ..
2003 77,3 83,0 78,8 73,7 78,5 88,1 89,2 88,8 90,0 65,6 72,9 93,9 82,2 81,0 63,0 79,4 124,6 62,9 80,8 90,4 86,8 76,4 73,0 .. 64,7 ..
2002 76,3 76,2 78,0 73,0 75,5 87,7 85,8 89,3 90,8 63,7 72,9 92,4 80,8 79,1 63,1 77,4 126,2 62,0 79,3 90,4 85,6 75,0 71,9 .. 63,5 ..
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya Índex (mitjana anual)
Índex general (IPRI) Indústries extractives Indústries manufactureres indústries de productes alimentaris fabricació de begudes indústries tèxtils confecció de peces de vestir ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria indústries del paper arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats indústries químiques fabricació de productes farmacèutics fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics fabricació de materials i equips elèctrics fabricació de maquinària i equips ncaa fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs fabricació d'altres materials de transport fabricació de mobles indústries manufactureres diverses reparació i instal·lació de maquinària i equips Energia elèctrica i gas Subministrament d'aigua (1)
2019 103,6 100,6 104,5 100,6 105,9 100,4 100,5 105,0 105,5 105,5 103,9 103,8 101,3 102,9 112,6 104,3 100,3 100,3 103,1 101,7 112,8 104,1 102,2 101,8 99,9 100,7
2018 104,1 99,9 104,6 100,6 105,3 100,1 100,9 103,6 105,5 103,9 104,7 102,5 101,0 101,6 117,0 103,5 99,6 100,8 102,0 100,8 110,4 102,9 100,5 101,0 102,0 100,6
2017 101,1 98,9 102,0 101,6 102,0 99,9 100,8 101,5 101,6 102,1 101,2 102,0 99,9 100,2 111,7 102,2 100,0 99,9 101,0 99,8 108,9 101,9 99,3 101,1 96,9 100,1
2016 96,9 98,4 98,2 99,3 100,6 99,7 100,4 101,0 99,3 100,8 97,8 100,7 99,5 99,9 96,5 99,8 100,2 99,1 100,6 99,8 104,5 101,0 99,3 100,4 89,9 100,6
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014 102,1 100,6 102,2 99,1 99,3 100,0 99,1 99,0 98,6 98,1 102,1 99,2 100,0 99,8 102,1 100,0 101,2 100,2 99,6 99,8 95,3 99,5 98,8 99,9 101,8 99,0
2013 103,5 100,5 103,7 101,3 99,0 99,5 99,5 98,4 99,1 98,5 103,1 98,0 100,1 99,8 104,6 100,5 105,4 100,7 98,7 100,0 94,9 98,8 98,7 99,7 103,9 96,4
2012 102,9 100,1 103,7 98,3 96,1 99,1 100,6 97,9 99,7 96,5 102,7 97,8 98,8 99,7 110,2 100,9 110,9 100,8 98,2 100,2 95,5 98,1 98,2 .. 100,6 91,5
2011 99,1 99,2 101,0 94,3 93,8 98,7 100,4 96,7 99,8 94,4 98,9 98,4 97,0 99,1 114,1 100,3 113,6 98,5 97,3 99,7 95,2 97,1 97,0 .. 91,7 88,1
2010 92,7 97,7 94,8 88,7 91,7 94,3 100,6 94,9 94,5 93,1 90,8 99,5 92,3 97,8 100,9 98,7 115,1 94,8 96,5 98,7 94,7 96,2 94,4 .. 83,3 85,8
2009 89,4 97,4 91,1 88,5 91,1 93,4 100,6 95,0 90,3 94,4 85,2 99,8 90,6 98,9 88,4 97,9 116,8 93,0 96,1 98,8 93,5 95,9 92,8 .. 81,6 83,4
2008 92,5 96,4 96,4 92,6 87,8 92,8 100,0 96,1 93,4 95,4 88,6 100,3 92,7 100,2 110,2 96,7 117,1 95,8 95,1 97,7 92,4 94,8 89,1 .. 74,9 79,0
2007 86,9 91,2 90,9 85,8 84,3 90,6 97,0 92,6 91,0 92,3 82,8 99,4 89,8 96,9 102,9 92,8 117,8 93,8 92,3 96,7 91,2 91,0 85,3 .. 67,9 75,4
2006 83,8 86,6 87,9 82,8 81,0 88,1 95,7 87,4 87,4 88,4 80,1 98,2 87,4 91,4 96,8 87,8 118,2 86,7 89,0 95,8 90,0 87,7 82,6 .. 64,7 ..
2005 79,6 83,3 83,7 79,7 78,2 86,5 95,2 85,1 85,4 86,5 76,5 97,5 84,0 87,0 81,9 84,2 118,8 80,4 86,8 94,3 89,5 85,2 78,7 .. 59,7 ..
2004 76,0 79,8 80,0 78,0 76,4 86,1 94,3 83,4 85,5 83,5 72,0 95,8 80,9 84,3 75,0 81,3 121,8 77,8 84,0 92,7 88,5 82,0 76,4 .. 56,8 ..
2003 73,5 77,2 77,1 74,9 74,7 85,7 93,2 82,1 86,8 80,9 69,1 95,1 79,7 82,9 63,2 78,8 124,8 76,4 82,2 91,6 85,5 79,7 74,2 .. 56,5 ..
2002 72,4 77,1 76,0 73,7 71,9 85,6 91,0 81,1 87,5 79,0 68,4 94,3 78,9 81,7 62,8 77,1 125,9 76,4 80,9 90,7 83,8 77,8 72,6 .. 55,7 ..
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.