Innovació tecnològica. Despeses

Innovació tecnològica. Despeses Catalunya.
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros) Despesa en activitats per a la innovació (%) R+D interna R+D externa Adquisició de maquinària i equip Adquisició d'altres coneixements externs Formació Comercialització Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució Indicadors d'intensitat d'innovació (%) Despesa innovació/volum negoci total empreses Despesa innovació/volum negoci emp. innovadores Despesa innovació/volum negoci emp. amb activ. R+D
2015 3.324.467 51,2 24,2 13,0 2,7 0,7 4,6 3,7 1,0 2,2 2,5
2014 3.118.847 53,0 24,0 11,7 2,7 0,8 4,4 3,2 1,1 2,3 2,6
2013 3.095.168 53,7 19,9 14,0 2,7 1,2 4,8 3,7 1,0 2,2 2,5
2012 3.311.976 49,4 23,6 16,9 1,5 0,8 4,7 3,2 1,0 2,2 2,8
2011 3.407.529 46,6 21,5 23,3 1,3 0,8 4,1 2,4 1,0 2,2 3,0
2010 3.642.187 42,4 18,5 28,6 1,5 0,8 6,1 2,1 1,1 2,5 3,0
2009 3.494.868 40,1 12,7 36,5 1,7 0,5 6,8 1,7 1,1 2,2 2,6
2008 3.780.644 40,7 10,3 37,1 2,9 0,5 7,1 1,4 1,0 2,0 2,4
2007 3.926.940 34,8 14,0 39,2 3,6 0,8 4,6 3,0 0,9 2,0 2,3
2006 3.539.799 34,5 13,8 39,1 3,9 1,2 4,4 3,1 0,9 1,9 2,2
2005 3.490.488 36,7 18,0 31,5 3,9 0,7 5,1 4,0 1,1 2,2 2,5
2004 3.073.661 38,8 20,6 30,3 4,2 0,8 2,0 3,4 0,9 1,5 2,2
2003 2.916.821 37,1 24,8 20,4 5,1 0,7 2,4 9,5 1,1 2,4 2,1
2002 2.787.332 39,3 17,8 23,8 6,3 1,0 5,6 6,2 0,9 2,1 2,5
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Innovació tecnològica. Despeses Espanya.
Despesa en innovació tecnològica (milers d'euros) Despesa en activitats per a la innovació (%) R+D interna R+D externa Adquisició de maquinària i equip Adquisició d'altres coneixements externs Formació Comercialització Disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució Indicadors d'intensitat d'innovació (%) Despesa innovació/volum negoci total empreses Despesa innovació/volum negoci emp. innovadores Despesa innovació/volum negoci emp. amb activ. R+D
2015 13.674.177 48,4 17,2 19,8 5,3 0,5 3,6 5,1 0,9 1,7 1,9
2014 12.959.842 49,8 17,7 18,7 5,5 0,6 3,5 4,2 0,9 1,8 1,9
2013 13.233.291 49,7 17,1 20,2 5,1 0,8 3,2 4,0 0,9 1,9 2,1
2012 13.410.348 50,2 20,7 17,1 4,5 0,7 3,4 3,5 0,8 1,8 2,0
2011 14.755.807 47,4 20,6 20,2 4,3 0,7 3,4 3,4 0,9 1,9 2,1
2010 16.171.218 44,4 17,8 25,1 4,2 0,8 4,5 3,2 1,0 2,1 2,2
2009 17.636.624 41,2 14,6 30,1 4,9 0,5 5,5 3,2 1,1 2,2 2,2
2008 19.918.946 39,4 13,8 31,1 5,0 1,0 6,1 3,6 1,0 1,9 1,9
2007 18.094.616 39,6 15,5 31,6 5,1 0,8 4,6 2,9 0,9 1,9 1,9
2006 16.533.416 38,7 15,1 31,6 5,5 0,9 5,6 2,6 0,9 1,8 1,8
2005 13.635.950 38,9 17,3 30,4 3,8 0,8 5,8 3,0 0,8 1,7 1,9
2004 12.490.813 37,9 18,6 33,1 3,7 0,8 2,6 3,3 0,8 1,8 1,9
2003 11.198.505 39,6 23,6 19,2 5,1 0,5 3,4 8,6 0,9 2,0 1,9
2002 11.089.510 34,8 11,9 32,5 5,7 1,4 6,7 7,0 0,8 1,8 1,6
Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.

Les empreses catalanes van destinar 3.324,5 milions d'euros a innovació tecnològica l'any 2015, xifra superior a la de l'any anterior. Els indicadors d'intensitat d'innovació mostren que la despesa en aquest concepte respecte al volum de negoci del total d'empreses és de l'1%, mentre que respecte al volum de negoci d'empreses innovadores és del 2,2%. A Espanya, la despesa en innovació tecnològica va ser de 13.674,2 milions d'euros, dada superior a la del 2014.

Data de publicació: 26 de juliol del 2017.

Nota metodològica

Les dades sobre el procés d'innovació de les empreses a Catalunya s'obtenen de l'enquesta que realitza l'INE. Aquesta enquesta està destinada a empreses seleccionades per mostreig aleatori estratificat, d'acord amb la metodologia del Manual d'Oslo. Aquest manual recull les recomanacions metodològiques de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mesurar la innovació a les empreses.

Amb la revisió del Manual d'Oslo (revisió any 2005), s'amplia la definició d'empresa innovadora. A més de les empreses amb innovacions tecnològiques, que inclouen innovacions de producte i de procés, també es consideren les empreses amb innovacions no tecnològiques, que inclouen innovacions organitzatives i de comercialització.

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

L'estadística proporciona el nombre d'empreses amb activitats d'innovació tecnològica en funció de la despesa en les diferents activitats innovadores (R+D interna i externa, compra de maquinària i equips, altres coneixements externs per a innovació, formació, introducció d'innovacions en el mercat, disseny i preparatius per a la distribució/producció). També proporciona dades sobre el nombre d'empreses segons el tipus d'innovació tecnològica (de producte, de procés i de producte i procés), així com la despesa en aquestes activitats d'innovació.

Les empreses EIN són les empreses amb innovació tecnològica en el període, més aquelles que tenen innovacions tecnològiques en curs o no exitoses en el mateix període.

S'entén que una empresa EIN ha sol·licitat una patent si ho ha fet en qualsevol de les oficines següents: Oficina Espanyola de Patents i Marques, Oficina Europea de Patents, Oficina Americana de Patents i Marques, així com les patents del Tractat de Cooperació en matèria de patents.

També es dóna informació dels objectius als quals ha estat orientada aquesta innovació: objectius orientats als productes, als processos, sobre ocupació i altres.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.

Pel que fa a la innovació no tecnològica, l'estadística dóna informació del nombre d'empreses segons el tipus d'innovació no tecnològica així com del grau d'importància dels objectius que es persegueixen amb aquestes innovacions organitzatives i de comercialització.

Taules disponibles [+]

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: