Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents

Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Catalunya Índex (mitjana anual)
Índex general Alimentació Resta de productes
2019 (p) 101,2 105,4 98,1
2018 97,4 97,3 97,4
2017 100,1 100,0 100,1
2016 100,8 101,0 100,7
2015 100,0 100,0 100,0
2014 98,7 100,0 97,7
2013 101,0 102,7 99,7
2012 105,7 106,6 105,0
2011 112,5 110,5 113,8
2010 116,3 111,7 119,7
2009 119,6 117,9 120,8
2008 128,5 123,1 132,5
2007 134,6 124,8 141,7
2006 130,8 122,8 136,7
2005 127,8 120,2 133,3
2004 121,6 117,2 124,8
2003 118,1 114,7 120,7
2002 114,8 114,3 115,2
2001 108,3 107,1 109,2
2000 103,0 101,2 104,3
1999 98,2 98,3 98,0
1998 90,7 93,2 88,8
1997 82,3 87,0 78,8
1996 81,8 88,7 76,8
1995 80,7 89,0 74,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents Espanya Índex (mitjana anual)
Índex general Alimentació Resta de productes
2019 (p) 109,9 102,7 113,3
2018 107,8 102,7 110,3
2017 106,2 102,2 108,1
2016 102,9 100,7 103,9
2015 100,0 100,0 100,0
2014 96,1 99,6 94,4
2013 94,8 100,1 92,2
2012 97,4 100,4 96,0
2011 104,2 103,4 104,7
2010 109,3 104,7 111,7
2009 110,5 109,3 111,2
2008 117,6 118,1 117,4
2007 120,1 113,7 123,4
2006 115,4 110,4 118,1
2005 108,9 106,1 110,4
2004 102,4 102,3 102,5
2003 95,5 97,7 94,5
2002 88,3 93,7 85,6
2001 85,8 96,0 79,8
2000 80,1 86,6 76,6
1999 73,8 80,0 70,3
1998 65,9 71,8 62,5
1997 60,6 67,6 56,2
1996 57,6 65,7 52,5
1995 54,6 63,7 48,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
Nota: Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.
(p) Dada provisional.

Nota metodològica

L'Índex de vendes en grans superfícies és un indicador que permet fer el seguiment d'un subsector comercial molt dinàmic, el de les grans superfícies no especialitzades. Els resultats s'obtenen a partir d'informació exhaustiva de totes les grans superfícies no especialitzades en funcionament a Catalunya.

Per grans superfícies s'entén aquells establiments comercials amb una superfície de venda superior a 2.500 metres quadrats. En aquests moments s'inclouen uns seixanta establiments. La facturació es desagrega segons si són productes alimentaris o altres.

L'INE computa un índex de vendes en grans superfícies per al conjunt de l'Estat, però dissenyat amb una metodologia diferent, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

L'any base de l'índex és el 2015. S'han calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des de gener del 1995.