Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya Valor
Total licitació Edificació Obra civil
2019 1.044,3 377,4 666,9
2018 806,5 361,7 444,9
2017 1.358,1 632,8 725,3
2016 942,0 320,9 621,1
2015 1.066,0 364,0 702,1
2014 1.452,4 455,6 996,8
2013 750,4 220,8 529,6
2012 645,7 337,9 307,8
2011 1.162,1 519,2 642,9
2010 3.505,1 1.544,2 1.960,9
2009 5.716,3 1.816,4 3.899,8
2008 6.224,9 1.894,2 4.330,7
2007 7.062,3 2.156,7 4.905,6
2006 7.581,3 2.551,3 5.030,0
2005 5.212,2 2.067,0 3.145,2
2004 3.132,1 1.243,7 1.888,3
2003 5.445,5 2.020,9 3.424,6
2002 5.153,8 1.385,1 3.768,7
2001 4.715,8 1.208,5 3.507,3
2000 3.009,7 790,7 2.219,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya Valor
Total licitació Edificació Obra civil
2019 9.847,7 2.880,7 6.967,0
2018 8.707,9 2.459,4 6.248,5
2017 10.191,0 3.460,3 6.730,7
2016 7.383,9 2.365,8 5.018,1
2015 7.716,7 2.236,0 5.480,7
2014 9.205,6 2.121,2 7.084,4
2013 6.916,7 1.702,6 5.214,1
2012 5.908,1 1.751,9 4.156,2
2011 10.854,3 3.418,4 7.436,0
2010 21.590,6 8.068,0 13.522,6
2009 35.320,4 10.164,6 25.155,8
2008 38.427,7 10.053,5 28.374,2
2007 37.399,4 10.891,9 26.507,5
2006 44.205,3 13.243,0 30.962,3
2005 33.452,6 10.442,0 23.010,6
2004 28.307,7 7.443,5 20.864,1
2003 23.911,6 7.205,2 16.706,3
2002 26.834,2 7.223,6 19.610,6
2001 23.729,6 7.389,0 16.340,6
2000 16.316,5 4.576,4 11.740,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2020.

Dades mensuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Cada any es revisen els quatre anys anteriors d'acord amb les sèries anuals publicades pel Ministeri de Foment. Per tant les dades dels darrers cinc anys són provisionals.