Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya Valor
Aeronaus Vol regular Vol no regular Altres tipus de trànsit Mercaderies (tones) Vol regular Vol no regular Altres tipus de trànsit
2022 340.574 279.199 15.627 45.748 155.793,9 153.161,0 2.528,0 104,8
2021 226.874 153.785 12.080 61.009 135.848,6 126.963,1 8.452,4 433,2
2020 162.052 115.329 8.326 38.397 114.642,0 103.102,0 11.282,9 257,1
2019 410.318 343.006 16.318 50.994 177.360,7 170.551,0 6.781,6 28,0
2018 376.434 332.760 17.631 26.043 173.097,0 151.957,9 21.061,5 77,6
2017 361.332 320.024 17.166 21.624 156.230,8 137.587,4 18.615,7 27,8
2016 342.611 301.527 16.294 23.330 132.809,8 115.226,2 17.563,4 20,3
2015 323.887 283.928 16.002 22.008 117.322,7 99.386,0 17.928,6 8,1
2014 320.947 281.320 18.695 20.452 102.823,4 87.231,6 15.554,8 37,0
2013 320.928 280.124 18.587 21.813 100.463,9 86.496,3 13.827,7 140,0
2012 334.259 294.043 17.804 21.945 96.768,9 82.889,5 13.767,8 111,5
2011 352.347 309.212 19.347 23.788 96.727,5 82.505,0 14.131,0 91,5
2010 347.643 296.510 20.074 31.059 104.725,7 84.502,4 19.893,9 329,4
2009 358.054 303.914 19.158 34.982 89.902,0 74.598,1 15.143,2 160,8
2008 398.296 338.472 24.638 35.186 104.301,6 85.284,5 18.898,2 118,9
2007 423.491 359.662 27.368 36.461 97.033,1 77.121,7 19.768,3 143,0
2006 385.985 323.742 29.311 32.932 93.960,0 71.968,8 21.911,4 79,8
2005 364.418 306.707 26.808 30.903 90.743,6 70.568,2 20.133,6 41,8
2004 341.645 285.042 26.992 29.611 85.154,0 64.323,3 20.815,5 15,1
Font:
2004-2020: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
2021-2022: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori. Aeroports de Catalunya.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya Valor
Aeronaus Vol regular Vol no regular Altres tipus de trànsit Mercaderies (tones) Vol regular Vol no regular Altres tipus de trànsit
2022 2.216.327 1.707.654 157.189 351.484 1.000.624,6 886.282,8 112.943,5 1.398,2
2021 1.518.713 1.050.740 118.432 349.541 998.944,6 867.961,8 130.018,6 964,1
2020 1.101.185 750.620 79.320 271.245 788.580,4 655.044,4 130.283,6 3.252,5
2019 2.360.957 1.895.383 143.745 321.829 1.068.566,6 968.506,3 96.548,4 3.511,9
2018 2.300.189 1.834.147 160.743 305.299 1.011.054,6 821.167,9 189.147,9 738,8
2017 2.174.263 1.712.887 165.010 296.366 918.471,7 732.691,1 184.618,1 1.162,5
2016 2.045.034 1.604.162 163.745 277.127 795.759,9 643.691,3 151.776,7 291,8
2015 1.902.694 1.479.045 160.804 262.845 715.110,2 563.952,6 150.646,9 510,7
2014 1.832.911 1.423.383 170.578 238.980 683.617,9 539.158,5 143.876,3 583,1
2013 1.790.948 1.371.952 171.948 247.048 639.195,8 523.575,9 115.084,6 535,3
2012 1.924.866 1.494.101 169.320 261.445 651.411,8 559.129,8 91.846,9 435,2
2011 2.140.308 1.666.656 177.429 296.223 672.411,4 579.803,5 91.949,9 658,1
2010 2.119.665 1.617.077 178.567 324.021 653.124,4 555.003,8 96.943,1 1.177,6
2009 2.168.580 1.616.755 181.277 370.548 564.942,6 467.906,2 96.310,0 726,4
2008 2.420.072 1.785.362 234.553 400.157 629.781,4 516.214,0 112.639,4 928,1
2007 2.501.537 1.820.381 262.869 418.287 627.590,8 507.467,4 119.000,8 1.122,6
2006 2.318.525 1.665.233 274.437 378.855 614.003,6 453.145,5 159.482,2 1.375,9
2005 2.210.449 1.579.750 265.799 364.900 617.148,6 466.107,3 149.129,5 1.911,8
2004 2.056.959 1.437.727 278.294 340.938 638.372,4 487.515,6 149.346,8 1.510,0
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

Darrera actualització: 17 de gener de 2023.

Dades mensuals Estadística AER

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.