Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total 46.657,5 10,5
regular 45.629,4 10,9
no regular 948,3 -3,4
altres tipus de trànsit 47,0 1,7
Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 44.144,1 11,2
regular 43.553,0 11,4
no regular 568,2 -4,5
altres tipus de trànsit 22,9 10,5
Girona-Costa Brava 1.663,8 -6,3
regular 1.510,0 -10,1
no regular 137,9 73,8
altres tipus de trànsit 16,0 0,9
Lleida-Alguaire 32,9 8,6
regular .. ..
no regular .. ..
altres tipus de trànsit .. ..
Reus 816,7 16,0
regular 566,4 46,3
no regular 242,2 -21,1
altres tipus de trànsit 8,2 -15,9
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total 229.650,9 11,0
regular 215.271,1 11,7
no regular 14.088,6 1,4
altres tipus de trànsit 291,3 12,1
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

Data de publicació: 17 de gener del 2017.

Dades mensuals

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.