Saltar al contingut principal

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus

Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Catalunya Valor
Barcelona Total mercaderies Líquides a l'engròs Sòlides a l'engròs Mercaderia general Contenidors en TEUs (milers) (1) Tarragona Total mercaderies Líquides a l'engròs Sòlides a l'engròs Mercaderia general Contenidors en TEUs (milers) (1) Total mercaderies Total contenidors en TEUs (milers) (1)
2021 (p) 64.963,9 12.345,0 4.459,7 48.159,2 3.530,8 31.167,8 21.141,2 7.744,3 2.282,3 54,8 96.131,7 3.585,6
2020 58.471,2 12.862,1 4.012,9 41.596,3 2.958,0 26.341,2 18.319,6 6.481,0 1.540,6 43,8 84.812,4 3.001,8
2019 65.958,1 16.132,2 4.071,4 45.754,5 3.324,7 32.708,0 21.210,5 9.718,8 1.778,7 48,0 98.666,1 3.372,6
2018 65.895,1 15.298,3 4.257,0 46.339,8 3.423,0 32.001,0 19.844,4 9.988,3 2.168,4 58,1 97.896,1 3.481,1
2017 60.070,1 14.483,6 4.465,6 41.120,9 2.968,8 33.621,0 22.035,9 9.505,4 2.079,7 62,9 93.691,1 3.031,6
2016 47.513,0 11.415,8 4.430,8 31.666,3 2.237,0 31.328,8 20.268,8 9.065,5 1.994,5 83,7 78.841,7 2.320,6
2015 45.921,3 12.055,3 4.426,1 29.439,8 1.965,2 32.934,8 22.306,3 8.391,0 2.237,4 89,9 78.856,0 2.055,1
2014 45.313,9 12.949,0 4.764,7 27.600,2 1.893,3 31.772,0 19.387,1 9.708,0 2.676,8 148,6 77.085,9 2.041,9
2013 41.391,2 10.609,9 4.373,7 26.407,5 1.720,4 27.889,4 17.924,5 7.375,1 2.589,8 147,2 69.280,6 1.867,6
2012 41.487,4 10.431,5 4.685,7 26.370,2 1.756,4 33.072,0 19.049,5 10.888,8 3.133,7 188,9 74.559,5 1.945,3
2011 42.777,6 10.692,8 3.538,9 28.545,9 2.014,0 31.748,5 18.726,2 9.286,1 3.736,2 225,7 74.526,1 2.239,7
2010 42.757,8 11.575,0 3.535,4 27.647,4 1.931,0 32.600,3 19.493,6 9.452,2 3.654,5 255,4 75.358,1 2.186,4
2009 41.793,7 11.755,8 3.921,1 26.116,8 1.800,2 31.310,0 18.349,3 9.830,4 3.130,4 221,2 73.103,8 2.021,4
2008 50.545,1 12.105,1 3.506,5 34.933,6 2.569,5 32.968,8 19.017,2 12.420,9 1.530,8 45,9 83.513,9 2.615,5
2007 50.046,1 10.990,5 3.870,3 35.185,3 2.610,1 35.919,6 20.594,6 13.626,2 1.698,8 47,1 85.965,7 2.657,2
2006 46.406,1 10.536,4 4.107,6 31.762,2 2.318,2 31.327,8 18.646,1 11.237,8 1.444,0 12,2 77.734,0 2.330,4
2005 43.836,8 12.530,9 4.051,9 27.254,0 2.071,5 30.986,6 17.907,0 11.903,3 1.176,3 9,0 74.823,4 2.080,5
2004 39.320,8 11.071,1 3.468,3 24.781,4 1.916,5 29.640,6 18.057,4 10.650,0 933,2 17,2 68.961,4 1.933,7
2003 34.774,7 10.159,4 3.697,8 20.917,5 1.652,4 28.797,6 17.932,0 9.540,8 1.324,8 57,0 63.572,3 1.709,4
2002 32.608,2 9.930,2 3.383,3 19.294,7 1.461,2 29.543,5 17.492,3 10.848,1 1.203,1 53,1 62.151,7 1.514,4
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus Espanya Valor
Total mercaderies Líquides a l'engròs Sòlides a l'engròs Mercaderia general Total contenidors en TEUs (milers) (1)
2021 (p) 532.246,6 170.927,8 85.068,4 276.250,5 17.712,5
2020 505.577,1 166.991,1 77.071,5 261.514,5 16.792,7
2019 551.945,7 187.089,7 90.843,7 274.012,3 17.509,6
2018 550.457,9 180.719,3 102.366,1 267.372,6 17.203,1
2017 532.137,6 178.242,8 101.428,7 252.466,0 15.951,6
2016 495.608,0 167.583,3 91.993,4 236.031,2 15.154,3
2015 488.428,2 168.051,1 95.972,0 224.405,1 14.293,2
2014 468.103,1 160.713,2 89.561,0 217.828,9 14.206,5
2013 445.626,7 151.965,2 80.298,0 213.363,4 13.905,7
2012 461.056,3 153.377,1 88.583,7 219.095,5 14.084,8
2011 442.860,7 150.431,1 79.313,6 213.116,1 13.892,6
2010 417.572,3 148.573,1 78.644,0 190.355,2 12.504,6
2009 399.242,9 143.529,9 79.133,2 176.579,8 11.749,3
2008 459.053,2 153.964,1 101.352,6 203.736,4 13.334,9
2007 467.979,2 150.411,1 116.861,0 200.707,2 13.188,9
2006 447.281,6 148.805,1 113.450,1 185.026,4 12.044,4
2005 428.198,9 146.992,7 114.100,1 167.106,2 11.049,3
2004 397.172,3 138.434,1 105.499,2 153.239,0 10.161,1
2003 368.623,6 131.717,8 97.875,8 139.030,1 9.060,4
2002 353.785,2 126.436,9 100.985,8 126.362,6 8.096,6
Unitats: Milers de tones.
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 3 de febrer de 2022.

Dades mensuals Estadística PORTS

Nota metodològica

El tràfic de mercaderies en ports inclou les tones de mercaderies carregades, descarregades i transbordades en aquests. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas natural i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.) i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

S'entén per líquids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades necessitin una manipulació especial pròpia per a aquests productes líquids. Dins del transport de productes líquids, el més important és el de productes petrolífers.

S'entén per sòlids a l'engròs les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades presentin la forma pròpia dels productes sòlids, a banda que la manipulació dels quals necessiti o no unes instal·lacions especials. Inclouen productes com mineral de ferro, carbons, cereals, ciments, etc.

S'entén per mercaderia general les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per a qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin embalades o envasades, a diferència dels líquids o sòlids a l'engròs. Inclou principalment les mercaderies en contenidors o d'altres que vagin en qualsevol tipus d'envàs o embalatge.

Com a contenidors s'entén les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades publicades són provisionals.