Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Total 18.139,2 4,4
Alemanya 1.538,6 10,7
Bèlgica 435,2 -17,0
França 4.574,4 -3,4
Irlanda 353,9 54,2
Itàlia 1.189,1 -1,9
Països Baixos 737,5 -7,8
Països nòrdics 744,5 10,4
Portugal 215,7 53,2
Regne Unit 2.061,0 7,8
Rússia 561,5 3,9
Suïssa 323,3 -23,8
Resta d'Europa 1.835,2 8,3
EUA 864,1 18,4
Amèrica (sense EUA) 836,8 18,4
Resta del món 1.868,6 12,2
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
- Les dades del darrer any són provisionals.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Total 75.315,0 10,5
Alemanya 11.208,7 6,9
Bèlgica 2.301,6 2,7
França 11.258,5 6,8
Irlanda 1.808,5 23,2
Itàlia 3.969,3 5,3
Països Baixos 3.355,0 9,2
Països nòrdics 5.129,0 11,0
Portugal 1.996,2 15,9
Regne Unit 17.675,4 12,3
Rússia 1.004,6 1,8
Suïssa 1.703,5 7,5
Resta d'Europa 5.027,0 17,4
EUA 2.001,8 7,9
Amèrica (sense EUA) 2.572,1 24,2
Resta del món 4.303,9 15,5
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota:
- Les dades del darrer any són provisionals.

Data de publicació: 31 de gener del 2017.

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: