Espais naturals protegits

Espais naturals protegits Catalunya. 2016
Valor Variació (%)
Nombre d'espais 184 0,0
Extensió total protegida (hectàrees) 1.105.676 0,0
Extensió terrestre 1.020.047 0,0
Extensió marítima 85.629 0,0
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%) 31,8 0,0
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
Espais naturals protegits Espanya. 2016
Valor Variació (%)
Nombre d'espais 1.958 ..
Extensió total protegida (hectàrees) 7.001.121 ..
Extensió terrestre 6.498.748 ..
Extensió marítima 502.443 ..
Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%) 13,0 ..
Font: Europarc-Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment.

Data de publicació: 6 d'abril del 2017. Sèries revisades el 12 de febrer del 2018.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

El Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat al desembre del 1992, Decret 328/1992, estableix les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es considera necessari assegurar d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. Dins d'aquests espais, són d'aplicació quatre normes bàsiques:

  • Règim urbanístic del sòl no urbanitzable.
  • Restricció de la circulació motoritzada amb finalitats esportives.
  • Regulació de les activitats extractives d'acord amb la Llei 12/1981.
  • Submissió de determinades obres al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

La situació final del PEIN a Catalunya fins a l'any 2005 incloïa 144 espais d'interès natural que abastaven 648.065 ha. Però amb l'aprovació al setembre del 2006 de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, el PEIN ha experimentat un creixement destacat de la seva superfície total i el seu número d'espais. La causa d'aquest creixement ha esta la incorporació al PEIN de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).

Taules disponibles [+]

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: