Saltar al contingut principal

Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses

Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses Catalunya. 2017
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses innovadores 9.039 -2,6 31,6
Empreses amb innovació tecnològica 4.092 1,7 14,3
Empreses amb innovació no tecnològica 7.609 -4,1 26,6
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Notes:
- Empreses amb seu social a Catalunya
- Empreses amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.
Innovació tecnològica i no tecnològica. Empreses Espanya. 2017
Valor Variació (%) (%) sobre el total d'empreses
Empreses innovadores 41.199 -1,5 28,2
Empreses amb innovació tecnològica 19.411 5,1 13,3
Empreses amb innovació no tecnològica 34.190 -3,6 23,4
Unitats: Empreses.
Font: INE. Enquesta sobre innovació a les empreses.
Nota: Empreses amb innovació tecnològica o no tecnològica en l'any de referència o en algun dels dos anteriors.

Darrera actualització: 13 de novembre de 2019. Propera actualització: 29 de juliol de 2020 Calendari

Estadística IN

Nota metodològica

Una innovació tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït en el mercat, o un procés nou o sensiblement millorat introduït en l'empresa.

Una innovació no tecnològica, tal com es defineix en aquesta enquesta, consisteix en nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa, del lloc de treball o en les relacions externes, així com en la implementació de noves estratègies o conceptes comercials.

La despesa en innovació tecnològica es mesura tant per les empreses amb seu social a Catalunya, independentment d’on hagin realitzat la innovació, com per les empreses amb activitat innovadora a Catalunya, independentment d’on s’ubiqui la seu social.

La intensitat d’innovació mesura la relació entre la despesa en activitats innovadores i la producció empresarial. Es calcula com el percentatge de despesa en innovació tecnològica respecte del total del volum de negoci en l’any de referència.

L’Enquesta sobre innovació a les empreses segueix les recomanacions del Manual d'Oslo, que conté les directrius de l'OCDE. L’àmbit poblacional inclou les empreses amb 10 o més persones ocupades.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.